Search for dissertations about: "sekundärstruktur"

Showing result 1 - 5 of 6 swedish dissertations containing the word sekundärstruktur.

 1. 1. A multivariate approach to characterization of drug-like molecules, proteins and the interactions between them

  University dissertation from Umeå : Kemi

  Author : Anton Lindström; Umeå universitet.; [2008]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; binding affinity; prediction; CAMD; principal component analysis PCA ; partial least squares projections to latent structures PLS ; MM-GB-SA; MM-PB-SA; docking; geometry optimization; protein secondary structure characterization; implicit solvent; generalized-Born; Poisson-Boltzmann; molecular mechanics MM ; drug discovery; bindningsaffinitet; prediktion; dockning; geometrioptimering; sekundärstruktur; matematisk vattenmodel; generalized-Born; Poisson-Boltzmann; molekylmekanik MM ; läkemedelsdesign; principal komponent analys PCA ; partial least squares projections to latent structures PLS ; MM-GB-SA; MM-PB-SA; NATURAL SCIENCES Chemistry Other chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Övrig kemi;

  Abstract : En sjukdom kan många gånger härledas till en kaskadereaktion mellan proteiner, co-faktorer och substrat. Denna kaskadreaktion blir många gånger målet för att behandla sjukdomen med läkemedel. För att designa nya läkemedelsmoleyler används vanligen datorbaserade verktyg. READ MORE

 2. 2. Physical Modeling of Protein Folding

  University dissertation from Department of Theoretical Physics, Lund University

  Author : Stefan Wallin; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; relativity; quantum mechanics; classical mechanics; three-helix bundle; similarity measure; Mathematical and general theoretical physics; protein dynamics; protein folding; two-state; Matematisk och allmän teoretisk fysik; thermodynamics; statistical physics; gravitation; klassisk mekanik; kvantmekanik; relativitet; statistisk fysik; termodynamik; Fysicumarkivet A:2003:Wallin;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Sekvensbaserade proteinveckningsmodeller utvecklas och testas på peptider med både betablad- och alfahelix-struktur, samt på små helix-proteiner. Modellernas potentialer är minimalistiska och baseras huvudsakligen på vätebindningar och effektiva hydrofobicitetskrafter. READ MORE

 3. 3. Structural and Functional Studies of Wilms Tumour Protein - WT1; Novel Insights into Functionality of Zinc Finger Proteins

  University dissertation from Molecular Biophysics, Lund University

  Author : Elmar Nurmemmedov; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Naturvetenskap; Natural science; function; structure; transcription factor; cancer; affinity; kinetics; Biacore; RNA binding; DNA binding; Wilms tumour WT1 ; zinc finger;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Den molekylära processen under vilken DNA-information förs över till RNA-information kallas transkription. Transkription styrs främst i samverkan med många speciella molekyler som kallas transkriptionsfaktorer. READ MORE

 4. 4. Monoglyceride Lipase and Hormone-Sensitive Lipase - Molecular and structural aspects

  University dissertation from Department of Cell and Molecular Biology, Lund University

  Author : Marie Karlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; genomic organisation; baculovirus-insect cells; catalytic triad; alfa beta hydrolase fold; tissue distribution; cDNA sequence; lipolysis; adipocyte; monoglyceride lipase; hormone-sensitive lipase; chromosomal localisation; Clinical biology; Klinisk biologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Förmågan att ha tillgång till energi oberoende av ett varierande födointag är livsavgörande. Kroppen har därför på ett högst effektivt sätt löst detta genom att lagra energi i form av fett i fettceller, vilka finns i fettväven. READ MORE

 5. 5. Structural Information and Hidden Markov Models for Biological Sequence Analysis

  University dissertation from Umeå : Datavetenskap

  Author : Jeanette Tångrot; Umeå universitet.; [2008]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; HMM; structure alignment; protein structure; secondary structure; remote homologue; annotation; domain family; protein family; protein superfamily; protein fold recognition; NATURAL SCIENCES Chemistry Theoretical chemistry Bioinformatics; NATURVETENSKAP Kemi Teoretisk kemi Bioinformatik;

  Abstract : Bioinformatics is a fast-developing field, which makes use of computational methods to analyse and structure biological data. An important branch of bioinformatics is structure and function prediction of proteins, which is often based on finding relationships to already characterized proteins. READ MORE