Search for dissertations about: "selective predation"

Showing result 1 - 5 of 19 swedish dissertations containing the words selective predation.

 1. 1. Multiple stressors in rotifer communities: : Effects of predation, climate change, and brownification

  University dissertation from Lund University, Faculty of Science, Department of Biology

  Author : Huan Zhang; Lunds universitet.; Lund University.; [2017-10]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Climate change; community dynamic; brownification; heat wave; inducible defense; rotifer; plasticity; multiple stressors; Predation; prey;

  Abstract : De flesta vattenlevande organismer på Jorden lever i en miljö där de samtidigt måste hantera flera olika hot och stressituationer, såsom t.ex. predation, klimatförändringar och brunifiering. READ MORE

 2. 2. Local adaptive pigmentation in Asellus aquaticus -effects of UV-radiation and predation regime

  University dissertation from Limnology, Department of Ecology, Lund University

  Author : Jonas Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Marinbiologi; limnology; aquatic ecology; marine biology; Hydrobiology; Ekologi; Ecology; damselfly; perch; UV-avoidance; isopod; anti-predator traits; evolution; selective predation; limnologi; akvatisk ekologi; Animal ecology; Djurekologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Vattengråsuggan Asellus aquaticus är ett väldigt vanligt ryggradslöst djur i många typer av svenska vatten. Den kan bli över 10 mm stor och äter allt från dött organiskt material till levande alger och växter. Färgen hos gråsuggan kan variera mycket mellan olika miljöer. READ MORE

 3. 3. Behaviour under predation risk - antipredator strategies, behavioural syndromes and sex-specific responses in aquatic prey

  University dissertation from Animal Ecology

  Author : Sanna Harris; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; phenotypic integration; Poecilia reticulata; Asellus aquaticus; behavioural syndromes; chemical cues; predation; antipredator behaviour;

  Abstract : In many natural ecosystems, predation is well recognized as a strong evolutionary force, and predator-mediated selection has been demonstrated to induce changes in prey morphology, life history and behaviour. In my thesis, I have focused on behavioural responses in aquatic prey under the risk of predation. READ MORE

 4. 4. Foraging behaviour in piscivorous fish: mechanisms and patterns

  University dissertation from Håkan Turesson, Department of Ecology, Limnology. Ecology building, 223 62 Lund, Sweden

  Author : Håkan Turesson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; aquatic ecology; limnology; Marinbiologi; limnologi; akvatisk ekologi; marine biology; Hydrobiology; piscivory; consumption rate; confusion effect; capture success; predation; encounter rate; prey choice;

  Abstract : Mechanistic understanding of piscivore foraging at the individual level is important in order to understand and make predictions of piscivore effects at population and community levels. To understand the mechanisms affecting selection and consumption rates each step in the foraging cycle (search, encounter, active choice, attack, capture, ingestion, digestion) should be studied. READ MORE

 5. 5. Behaviour under predation risk in birds

  University dissertation from Stockholm : Department of Zoology, Stockholm University

  Author : Cecilia Kullberg; Stockholms universitet.; [1998]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES Biology Organism biology Animal physiology; NATURVETENSKAP Biologi Organismbiologi Zoofysiologi;

  Abstract : Predation is a major selective force in the evolution of both morphological and behavioural characters in animals. The flexibility in behavioural traits according to perceived predation risk has received much attention in recent years. READ MORE