Search for dissertations about: "self-organization"

Showing result 1 - 5 of 44 swedish dissertations containing the word self-organization.

 1. 1. Self-organization of nanoparticles - implications for interface biology

  University dissertation from Göteborg : University of Gothenburg

  Author : Anders Lundgren; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Gold nanoparticles; self-organization; self-assembly; nanostructure; nanopatterns; cell surface interactions; chemical gradients;

  Abstract : Cells bind to their surroundings via proteins displayed on the cell surface. These interactions support the cells and are important for many cellular processes, e.g. cell migration during morphogenesis, wound healing and cancer metastasis. READ MORE

 2. 2. Lipid Nanotube Networks: Shape Transitions and Insights into the Dynamics of Self-Organization

  University dissertation from Göteborg : University of Gothenburg

  Author : Tatsiana Lobovkina; [2007]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; circular nanotube; shape transition; enzymatic reaction; nanotube knot; self-organization; liposome; lipid nanotube; lipid vesicle; nanotube-vesicle network;

  Abstract : Nanotube-vesicle networks (NVNs) are simplified models of cell membrane tubular systems which are dynamic transportation routs for molecular cargoes in biological cells. The presented work describes dynamic properties of NVNs such as self-organization, shape and topology transformations; moreover, specific geometric properties of the networks are used for controlling enzymatic reactions. READ MORE

 3. 3. The Inherent Complexity of Agglomeration : Essays on the self-organization of urban economies

  University dissertation from Göteborg : University of Gothenburg

  Author : Joakim Wernberg; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Complex adaptive system CAS ; Complexity; Self-organization; Agglomeration economies; Knowledge spillovers; Information processing; Local interactions; Cities; Urban economies; Urban Scaling; Intra-urban scaling;

  Abstract : Den här avhandlingen kombinerar vetenskapen om komplexa adaptiva system med ekonomiska geografi för att beskriva och undersöka självorganiserande principer och drag i täta urbana ekonomier, särskilt med avseende på flöden av information och kunskap mellan människor som ger upphov till produktivitetsrelaterade externaliteter. Avhandlingen består av en kappa som presenterar det övergripande ramverket samt fyra artiklar som behandlar olika aspekter av urbana interaktioner och den interna distributionen av ekonomisk aktivitet i städer. READ MORE

 4. 4. Chelating surfactants : self-organization and complex formation

  University dissertation from Göteborg : University of Gothenburg

  Author : Cecilia Lindblad; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2003]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 5. 5. Ripples Across The Internet of Things Context Metrics as Vehicles forRelational Self-Organization

  University dissertation from Sundsvall : Mittuniversitetet

  Author : Jamie Walters; Mittuniversitetet.; [2011]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; context information; context distances; context modelling; dcxp; cii; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap;

  Abstract : The current paradigm shift in computing has placed mobile computation at the centre of focus. Users are now even more connected; demanding everything everywhere services. READ MORE