Search for dissertations about: "sensibilisering"

Found 5 swedish dissertations containing the word sensibilisering.

 1. 1. Lyckans betydelse : sekularisering, sensibilisering och individualisering i svenska skillingtryck 1750–1850

  University dissertation from Agerings bokförlag

  Author : Anna Nilsson Hammar; [2012]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; sensibilitet; sensibilisering; sekularisering; förnöjsamhet; dygd; lycklig; lycksalighet; lycka; anthropology; cosmology; chapbooks; begriffsgeschichte; conceptual history; individualization; sensibilization; sensibility; secularization; moral; religion; virtue; blessedness; felicity; happiness; bliss; individualisering; begreppshistoria; Koselleck; skillingtryck; kosmologi; världsbild; antropologi; människosyn;

  Abstract : This dissertation takes its departure from the methodology of German Begriffsgeschichte and sets out to explore the use of the concept of happiness in Swedish chapbooks (skillingtryck).The period considered, 1750-1850, frames the transition from early modern to modern society, a time that has often been labeled Sattelzeit or Schwellenzeit. READ MORE

 2. 2. Immunoregulation in an experimental model of allergic asthma

  University dissertation from Department of Physiological Sciences, Lund University

  Author : Magnus Korsgren; [2000]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; allergic asthma; macrophage migration inhibitory factor; eosinophils; gd T cells; NK1.1 T cells; natural killer cells; immunoglobulins; B cells; innate immunity; allergic airway inflammation; immediate hypersensitivity; Physiology; Fysiologi; Immunology; serology; transplantation; Immunologi; serologi;

  Abstract : In allergic asthma the immune response to antigen is inappropriate, leading to an inflammatory process in the respiratory mucosa. To further elucidate immunological mechanisms involved in the development of such inflammation, control mice and mice deficient in selected cell types or proteins, were used in experimental models of allergic asthma and anaphylaxis. READ MORE

 3. 3. Maturation of T-lymphocytes and monocytes in children in relation to development of atopic disease

  University dissertation from Linköping : Linköpings universitet

  Author : Helena Aniansson Zdolsek; Örjan Stranne; [2002]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Abstract : Bakgrund: Atopiska sjukdomar har ökat i västvärlden under de senaste årtiondena. För att förstå den bakomliggande mekanismen vid sensibilisering mot allergen behöver vi förbättra vår kunskap av T-lymfocyters och monocyters utmognad hos små bam. READ MORE

 4. 4. Eczema in young children aspects of clinical investigation and treatment

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Gunilla Norrman; Karin Fälth-Magnusson; Magnus Borres; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; allergy; eczema; skin tests; food allergy; food challenge; IgG4; IgE; elimination diet; SCORAD; children; infants; adolescents; MEDICINE Microbiology; immunology; infectious diseases Immunology Allergology; MEDICIN Mikrobiologi; immunologi; infektionssjukdomar Immunologi Allergologi;

  Abstract : Bakgrund: Eksem förekommer hos 10-20% av barn i hela världen. En tredjedel av barnen med eksem har födoämnesallergi. Hos de flesta växer födoämnesallergin bort innan skolåldern. Förbättrat kliniskt omhändertagande och bättre förståelse av hur klinisk tolerans uppkommer är viktiga mål för forskning inom barnmedicin. READ MORE

 5. 5. Epidemiology of food hypersensitivity in school children Validation with double-blind placebo-controlled food challenges and biomarkers

  University dissertation from Umeå : Umeå University

  Author : Anna Winberg; Christina West; Eva Rönmark; Sibylle Koletzko; [2016]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; food hypersensitivity; schoolchildren; epidemiology; food challenges; biomarkers;

  Abstract : Background: This thesis focuses on the incidence and remission of reported food hypersensitivity in schoolchildren followed from 8 to 12 -years of age and the prevalence of hypersensitivity to milk, egg, cod and wheat among 12-year olds investigated by reported data, clinical investigation and double-blind placebo-controlled food challenges and biomarkers.Methods: The studies are mainly based on a population based cohort recruited in 2006 from three municipalities in Northern Sweden. READ MORE