Search for dissertations about: "sensitivitet"

Showing result 1 - 5 of 20 swedish dissertations containing the word sensitivitet.

 1. 1. Lymphedema and Health-Related Quality of Life

  University dissertation from Lund University, Faculty of Medicine

  Author : Pia Klernäs; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Lymphedema; Sensitivity; Responsiveness; Reliability; Validity; PROM; Questionnaire; Quality of life; Psychometric testing; lymfödem; Livskvalitet; psykometriska tester; reliabilitet; sensitivitet; validitet; responsiveness; enkät;

  Abstract : Lymfödem är en svullnad som kan uppkomma i olika delar av kroppen. Svullnaden uppstår på grund av att lymfvätska inte hinner dräneras bort i tillräcklig takt, utan blir kvar i vävnaden. READ MORE

 2. 2. Sensory, attitudinal, and contextual aspects of the meal : health implications and connections with risk factors for coronary heart disease and obesity

  University dissertation from Örebro : Örebro universitet

  Author : Erika Rapp [Nordin]; Örebro universitet.; [2008]
  Keywords : Abdominal fat; Basic tastes; Bitterness; BMI; Coronary heart disease; Dietary fat content; Eating context; Food; HDL-cholesterol; Health promotion; Intervention; Meal; Perception; Preference; PROP; Beska; BMI; Bukfetma; Fetthalt; Grundsmaker; HDL-kolesterol; Hjärtinfarkt; Hälsa; Intervention; Mat; Måltidsmiljö; Preferens; PROP; Sensitivitet; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Culinary Arts and Meal Science; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Måltidskunskap; Måltidskunskap; Culinary Arts and Meal Science;

  Abstract : Det övergripande syftet var att undersöka mat- och måltidsrelaterade faktorer som bidragande orsak till övervikt och hjärt-kärlsjukdom.I en sensorisk studie jämfördes individer som insjuknat i hjärtinfarkt med en frisk kontroll-grupp med avseende på preferens för mat med hög respektive låg fetthalt, smakkänslighet för grundsmakerna (surt, beskt, salt, sött, umami och metalliskt) samt det beska ämnet 6-n-propylthiouracil (PROP). READ MORE

 3. 3. Development and Application of Enzyme- and Antibody-based Assays with Emphasis on Selectivity, Sensitivity and Stability

  University dissertation from Catalin Nistor, Department of Analytical Chemistry, Lund University

  Author : Catalin Nistor; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; stability; sensitivity; selectivity; cross-reactivity; sample matrix effects; environmental pollutants; enzyme biosensor; immunoassay; Analytical chemistry; Analytisk kemi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Utveckling och tillämpning av enzym- och antikroppsbaserade analysmetoder med tyngpunkt på selektivitet, sensitivitet och stabilitet Molekylär igenkänning är fundamental för funktioner ho's biologiska system. Biologisk aktiva substanser med specifik igenkänning för en målmolekyl tillämpa's mer och mer inom olika användningsområden, där de efterliknar dera's naturliga funktion i t. READ MORE

 4. 4. Nucleic Acid Based Pathogen Diagnostics

  University dissertation from Stockholm : KTH

  Author : Michael S. Akhras; KTH.; [2008]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; pathogen diagnostics; antibiotic resistance; connector inversion probes CIPer ; human papillomavirus HPV ; genotyping; global health diagnostic forum; molecular inversion probe MIP ; neisseria gonorrhoeae; padlock probes; pyrosequencing; NATURAL SCIENCES Chemistry Biochemistry; NATURVETENSKAP Kemi Biokemi;

  Abstract : Pathogenic organisms are transmitted to the host organism through all possible connected pathways, and cause a myriad of diseases states. Commonly occurring curable infectious diseases still impose the greatest health impacts on a worldwide perspective. READ MORE

 5. 5. Pull based production systems performance, modelling and analysis

  University dissertation from Luleå : Luleå tekniska universitet

  Author : Jan-Arne Pettersen; Luleå tekniska universitet.; [2010]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Logistics; Industriell logistik;

  Abstract : This doctoral thesis addresses performances, modelling and analyses of pull based production systems. The thesis consists of four main parts: a literature review, a comparison study of Kanban and CONWIP, an industrial practical case study, and the development of a new tool used for presentation and analysis of simulated performance results. READ MORE