Search for dissertations about: "serologi"

Showing result 1 - 5 of 132 swedish dissertations containing the word serologi.

 1. 1. The role of the epithelial cell in Escherichia coli induced neutrophil migration into the urinary tract

  University dissertation from Divison of Medical Microbiology

  Author : William Agace; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Immunology; E.coli; cytokines; epithelial cell; mucosal inflammation; neutrophil; serology; transplantation; Immunologi; serologi;

  Abstract : This study examined the molecular mechanisms of neutrophil migration to sites of mucosal bacterial infection. (1) Bacterial induction of neutrophil chemotactic cytokines and their role in neutrophil migration. Uropathogenic E. READ MORE

 2. 2. Tissue transglutaminase autoantibodies in childhood celiac disease

  University dissertation from Paediatric Endocrinology Research Group

  Author : Daniel Agardh; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Immunologi; serologi; Medicine human and vertebrates ; Medicin människa och djur ; Immunology; serology; transplantation; villous atrophy; T cells; serological marker; screening; intestinal mucosa; children; celiac disease; CD25; CD8; CD4; autoantibodies; B cells; gluten-free diet; autoimmunity;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Bakgrund - Glutenintolerans (celiaki) är en vanlig kronisk tunntarmssjukdom som drabbar 1% av befolkningen och beror på att man inte tål ämnet gluten som förekommer i vete, korn och råg. Celiaki är delvis ärftligt och förekommer i alla åldrar, men upptäcks framför allt hos barn. READ MORE

 3. 3. Identification of Arthritis Susceptibility Genes in Mice and Humans

  University dissertation from Department of Experimental Medical Science, Lund Univeristy

  Author : Emma Ahlqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Immunologi; transplantation; serology; Immunology; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; Biomedicinska vetenskaper; QTL; Biomedical sciences; Rheumatoid arthritis; Collagen-induced arthritis; serologi; Skeleton; muscle system; rheumatology locomotion; Skelett; muskelsystem; reumatologi; Clinical genetics; Klinisk genetik;

  Abstract : Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic autoimmune disease with a largely unknown aetiology. The risk of developing RA is partly dependent on genetic factors, which has motivated extensive efforts to identify the disease regulating genes as away to understand disease pathogenesis. READ MORE

 4. 4. Post-transplantation Hypercholesterolaemia

  University dissertation from Malmö University Hospital, Wallenberg Lab. 2nd floor, 205 02 Malmö, Sweden

  Author : Osama Al Rayyes; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; thiazolidinediones; transplantation; low density lipoprotein; insulin; indomethacin; hydrocortisone; fluvastatin; flufenamic acid; Cholesterol; cyclosporine; troglitazone.; Immunology; serology; Immunologi; serologi;

  Abstract : The multidrug regimen, cyclosporine, corticosteroids, and azathioprine, is used in transplantation centres to prevent organ rejection. Several clinical studies have shown that cyclosporine and corticosteroids to cause increases in low density lipoprotein (LDL)-cholesterol, with subsequent development of atherosclerosis. READ MORE

 5. 5. Distribution and Effects of NO and CO in the Human Upper Respiratory Tract

  University dissertation from Otorhinolaryngology (Lund)

  Author : Jens Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; mykologi; virologi; bakteriologi; Mikrobiologi; mycology; transplantation; Microbiology; bacteriology; virology; serologi; Immunologi; serology; Otorhinolaryngology; audiology; auditive system and speech; Otorinolaryngologi; audiologi; hörsel- och talorganen; Immunology; sinus; upper respiratory tract infection; nose; nitric oxide; neutrophil migration; middle ear; hemin; flow cytometry; allergy; carbon monoxide;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Astma och hösnuva (allergisk rinit) är två närbesläktade sjukdomar som båda har sin grund i en långdragen, kronisk inflammation i luftvägsslemhinnan. Vid både astma och hösnuva har slemhinnan en benägenhet att reagera kraftigare än normalt på retningar (s.k. hyperreaktivitet). READ MORE