Search for dissertations about: "service quality"

Showing result 1 - 5 of 541 swedish dissertations containing the words service quality.

 1. 1. Customer-Perceived Service-Quality and Technology-Based Self-Service

  University dissertation from Lund Business Press

  Author : Johan Anselmsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Nationalekonomi; economic policy; economic systems; economic theory; econometrics; Economics; service technology; customer characteristics; self-service technology; service marketing; Service quality; technology-based self-service; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Management of enterprises; Företagsledning; management;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I litteraturen kring marknadsföring av tjänster har det i flera sammanhang diskuterats hur tjänster baserade på kombinationer av kundmedverkan och teknologi kan erbjudas till kunden. Exempel som behandlats är bankers uttagsautomater, självbetjäning på bensinstationer och automatiska banktjänster över telefon. READ MORE

 2. 2. Text Mining The Quality Paradigm(s)

  University dissertation from Sundsvall : Mid Sweden University

  Author : Daniel Carnerud; Mittuniversitetet.; [2019]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Quality Paradigm; Quality Movement; Quality Revolution; Quality Management; QM; Total Quality Management; TQM; Business Excellence; Text Mining; Data Mining; Kvalitetsparadigm; Kvalitetsrörelsen; Kvalitetsteknik; Offensiv Kvalitetsutveckling; Text Mining; Data Mining;

  Abstract : The purpose of this thesis orbits around an examination of the formation of a quality paradigm. In this inquiry, the exploration and application of text mining have been used to provide new insights into quality as a paradigm. READ MORE

 3. 3. CAD adoption in the Swedish architectural industry IT and the professional service sector

  University dissertation from Umeå : Umeå Universitet

  Author : Gert-Olof Boström; Umeå universitet.; [2001]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; professional service; information technology; service quality; competitive advantage; bottomlines; management visions; industry structure; dynamic service quality; CAD; architectural firms; innovation; Arkitektkontor; Informationsteknik; Datorstödd konstruktion; Sverige;

  Abstract : The adoption of information technology (IT) is an intensive and ongoing process in society. All types of firms, but especially service firms, tend to adopt IT. Professional services, a sub-section of the service sector, are heavy users of IT. These firms are special because their business builds on the knowledge of the people in the firm. READ MORE

 4. 4. Quality Improvement in Healthcare Experiences from a Swedish County Council Initiative

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Ann-Christine Andersson; Svante Lifvergren; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2013]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Improvement work; Swedish healthcare organizations; Quality of Healthcare; Quality Management; Förbättringsarbete; Kvalitetsutveckling; Svensk hälso- och sjukvårdsorganisation; quality improvement; Healthcare; learning mechanisms; integrated care; action research; improvement science;

  Abstract : Kvalitetsutveckling och förbättringsarbete har blivit en viktig del av hälso- och sjukvården. En viktig fråga för landsting och regioner är hur kvalitetsutveckling skall drivas och styras. READ MORE

 5. 5. Service in the Airlines : Customer or Competition Oriented?

  University dissertation from Stockholm : Stockholm University

  Author : Henrik Malver; Stockholms universitet.; [1998]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Organizational culture; service encounter; uneven service; embedded service; destructive knowledge; semiotics; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Business Administration; företagsekonomi;

  Abstract : This dissertation has two objectives. The first objective is to study an airline's organizational culture and its impact on the provision of service through a semiotic perspective, focusing on competence development, image, and the quality of service provided. READ MORE