Search for dissertations about: "sickness"

Showing result 1 - 5 of 218 swedish dissertations containing the word sickness.

 1. 1. Sickness absence : Aspects of measurement, impact of the labour market and effects of intervention

  University dissertation from Sundsvall : Mittuniversitetet

  Author : Hans Goine; Mittuniversitetet.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Sickness benefits and measures promoting return to work

  University dissertation from Linköping : Linköpings Universitet

  Author : Elsy Söderberg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2005]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sickness absence; sickness benefit; practices; client; patients; sickness certification; sick leave; return to work; inter-organisational cooperation; gender; work capacity; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Abstract : Background: Decisions concerning entitlement to sickness benefits have a substantial impact on the lives of individuals and on society. In most countries, such decisions are made by professionals working in public organisations, and there is much debate about the work performed by those experts, hence more knowledge is needed on this subject. READ MORE

 3. 3. Sickness Insurance: Design and Behavior

  University dissertation from Linköping : Linköpings Universitet

  Author : Klas Rikner; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Social economics; Social ekonomi; Nationalekonomi; economic systems; economic policy; econometrics; economic theory; Economics; Social insurance; Experience rating; Asymmetric information; Insurance; Sickness insurance; Sickness absence;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish De fyra essäerna i Sickness Insurance: Design and Behavior studerar sjukförsäkringens utformning ur både ett empiriskt och ett teoretiskt perspektiv. Den första essän bygger på en enkätstudie och innehåller två delar. READ MORE

 4. 4. Economic policy in health care Sickness absence and pharmaceutical costs

  University dissertation from Umeå : Institutionen för nationalekonomi, Umeå universitet

  Author : David Granlund; Umeå universitet.; [2007]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; vertical fiscal externalities; sickness absence; sickness benefits; health care expenditure; fixed budgets; pharmaceuticals; cost containment; dynamic panel data models; endogeneity; propensity score matching; SOCIAL SCIENCES Business and economics Economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Nationalekonomi;

  Abstract : This thesis consists of a summary and four papers. The first two concerns health care and sickness absence, and the last two pharmaceutical costs and prices. Paper [I] presents an economic federation model which resembles the situation in, for example, Sweden. READ MORE

 5. 5. Essays on Sickness Insurance, Absence Certification and Social Norms

  University dissertation from Department of Economics, Lund Universtiy

  Author : Margareta Dackehag; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; economic theory; econometrics; Economics; occupational physician; general practitioner; physician behaviour; working ability; sickness absence certification; sickness absence; sickness insurance; social insurance; incentives; social norms; Social policy; welfare; economic systems; economic policy; Nationalekonomi; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Social economics; Social ekonomi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen består av ett inledande kapitel och tre essäer, som studerar sjukpenningförsäkringen, sociala normer och sjukskrivning. Den första essän, Group-Specific Social Norms and Economic Incentives in a General Welfare System, behandlar interaktionen mellan ekonomiska och sociala drivkrafter i ett generellt bidragssystem. READ MORE