Search for dissertations about: "självreglering"

Showing result 1 - 5 of 6 swedish dissertations containing the word självreglering.

 1. 1. Regulating a Controversy Inside Stakeholder Strategies and Regime Transition in the Self-Regulation of Swedish Advertising 1950–1971

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Michael Funke; Uppsala universitet.; [2015]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; advertising; advertising criticism; advertising regulation; advertising history; advertising industry; affluent society; business; business associations; business history; business interest organizations; business studies; competition; consumer; consumer politics; consumer history; consumerism; co-regulation; corporatism; economic history; history; interest groups; market regulation; marketing; marketing history; marketing regulation; marketer; policy studies; policy process; political economy; political science; postwar; regime; regulation theory; self-regulation; market self-regulation; self-regulation history; stakeholder; Sweden; efterkrigstiden; ekonomisk historia; företagsekonomi; företagshistoria; historia; intressegrupper; konsumentfrågor; konsumentpolitik; konsumenthistoria; konsumenträtt; korporatism; lagstiftning; marknad; marknadsföring; marknadsföringshistoria; marknadsregleringar; marknadsrätt; näringslivet; näringslivsorganisationer; politisk ekonomi; regleringar; regleringsteori; reklam; reklambranschen; reklamhistoria; rättshistoria; samhällsvetenskap; samreglering; självreglering; socialdemokratin; statsvetenskap; Sverige; Ekonomisk historia; Economic History;

  Abstract : This thesis concerns the development of the self-regulation of advertising in Sweden from 1950 until 1971. Self-regulation was initiated in the 1930s due to a business desire to regulate fair competition in marketing, and while it initially was a minor operation, the 1950s and 1960s were characterized by extensive development. READ MORE

 2. 2. Membrane-based nanocalorimetry for low temperature studies with high resolution and absolute accuracy

  University dissertation from Stockholm : Department of Physics, Stockholm University

  Author : Stella Tagliati; Stockholms universitet.; [2011]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Nanocalorimetry; specific heat; membrane-based calorimeter; AC steady state; frequency dependence; thermal link conductance; thermal relaxation; GeAu thermometer; numerical simulations; fysik; Physics;

  Abstract : A differential, membrane-based nanocalorimeter has been designed and constructed for thermal studies of mesoscopic samples at low temperatures. The calorimeter is intended for sample masses from mg to sub-μg and a broad temperature range from above room temperature down to the sub-K region. READ MORE

 3. 3. Reading achievement: Its relation to home literacy, self-regulation, academic self-concept, and goal orientation in children and adolescents

  University dissertation from Institutionen för psykologi, Lunds universitet

  Author : Lena Swalander; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psychopedagogy; Pedagogisk psykologi; Psykologi; Psychology; Writing; Computers; Home literacy; Reading attitude; Goal orientation; Reading ability; Academic self-concept; Self-regulated learning;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Doktorsavhandling undersöker hur förutsättningar i hemmet, självreglering, akademisk självbild och målorientering påverkar läsförmåga. Att kunna läsa bra är grundläggande för att kunna fungera väl i det moderna samhället där man måste kunna läsa komplicerade texter. READ MORE

 4. 4. Exploring Responsibility : Public and Private in Human Rights Protection

  University dissertation from Department of Political Science, Lund University

  Author : Magdalena Bexell; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; transnational oil corporations; NGOs; global governance; international norms; responsibility; accountability; public-private; corporate social responsibility; human rights; international relations; Human Rights; Political and administrative sciences; förvaltningskunskap; Mänskliga rättigheter; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Distinktionen mellan offentligt och privat är en djupt rotad princip för organisering av samhället och dess olika sfärer, såväl inom stater som internationellt. Ett exempel på detta ser vi i utformningen av det internationella försvaret för mänskliga rättigheter som byggts upp sedan det andra världskrigets slut. READ MORE

 5. 5. Hypertension, blood pressure, cognition and cerebral blood flow in the cohort of "Men born 1914"

  University dissertation from Department of Health Sciences, Lund University

  Author : Faina Reinprecht; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; samhällsmedicin; Social medicine; Socialmedicin; Gerontologi; Gerontology; neuropsykologi; neurofysiologi; neurophysiology; Neurologi; regional cerebral blood flow; cohort study; Neurology; neuropsychology; blood pressure; blood pressure monitoring; risk factors; Hypertension;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Flertal studier talar för att såväl vaskulär demens som demens av Alzheimers typ är relaterade till blodtrycksnivå tidigare under livet. En studie har visat att redan blodtrycket vid 50- årsåldern är relaterat till kognitiva (intellektuella) funktioner vid 70-års ålder. READ MORE