Search for dissertations about: "sjuksköterska"

Showing result 1 - 5 of 18 swedish dissertations containing the word sjuksköterska.

 1. 1. Kangaroo Mother Care : Parents’ experiences and patterns of application in two Swedish neonatal intensive care units

  Author : Ylva Thernström Blomqvist; Christine Rubertsson; Kerstin Hedberg Nyqvist; Uwe Ewald; Mats Eriksson; Uppsala universitet; []
  Keywords : MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Kangaroo Mother Care; Neonatal intensive care unit; Preterm infant; Nursing; Parenting; Pediatrik; Pediatrics;

  Abstract : Kangaroo Mother Care (KMC) is an alternative model of care that prevents parent-infant separation when preterm infants need neonatal intensive care by skin-to-skin contact between infants and their parents. KMC is also a strategy that involves parents in their infants’ care and enables them to assume the responsibility for the care. READ MORE

 2. 2. Dilemmas in palliative chemotherapy when approaching end-of-life

  Author : Ulla Näppä; Bertil Axelsson; Birgit H Rasmussen; Olav Lindqvist; Gunilla Enblad; Umeå universitet; []
  Keywords : MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; cancer; chemotherapy; decision-making; dilemma; palliative care; performance status; questionnaire; registered nurse; kyselylomake; ongelma; palliatiivinen hoito; päätöksenteko; sairaanhoitaja; sytostaattihoito; syöpä; yleistila; allmäntillstånd; beslutsprocess; cancer; cytostatika; dilemma; enkät; palliativ vård; sjuksköterska; onkologi; Oncology;

  Abstract : Background When cure is no longer possible, medical care should aim for a transition to palliative care regardless of disease. Patients with incurable cancer are often treated with palliative chemotherapy (PCT), starting with the intent to prolong life and increase quality of life. READ MORE

 3. 3. Beroende av vård : innebörden av fenomenet som det visar sig genom patienters, deras anhörigas och vårdares berättelser

  Author : Gunilla Strandberg; Lilian Jansson; Astrid Norberg; Eli Haugen Bunch; Umeå universitet; []
  Keywords : MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; dependency; care; interview; phenomenological-hermeneutics; Sjuksköterska-patientrelationer; Omvårdnad; Omvårdnadsforskning;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. Communication in Smoking Cessation and Self-management : a study at Nurse-led COPD-clinics in Primary Health Care

  Author : Eva Österlund Efraimsson; Högskolan Dalarna; []
  Keywords : Chronic obstructive pulmonary disease; Client Language Assessment in Motivational Interviewing; Communication; Consulting Map; Motivational Interviewing Treatment Integrity; Nurse-led clinics; Patient education; Primary health care; Quality of life; Self-management; Smoking cessation.; Interaktion mellan patient och sjuksköterska på KOL-sjuksköterskemottagning i primärvård.;

  Abstract : ABSTRACT The general aim of this thesis was to investigate behavioral change communication at nurse-led chronic obstructive pulmonary disease (COPD) clinics in primary health care, focusing on communication in self-management and smoking cessation for patients with COPD. Designs: Observational, prospective observational and experimental designs were used. READ MORE

 5. 5. Self-care behaviour and daily life experiences in patients with chronic heart failure

  Author : Marie Holst; Malmö högskola; []
  Keywords : MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Abstract : Under min tid som kliniskt verksam sjuksköterska mötte jag många patienter sombesvärades av törst och som hade svårt att följa den vätskerekommendation på1,5L/dygn som gavs. Detta är upprinnelsen till denna avhandling vars syfte är att beskrivaoch utvärdera egenvårdsbeteendet samt att beskriva hur det dagliga livet upplevsav patienter med kronisk hjärtsvikt, med speciellt intresse riktat mot vätskeintaget. READ MORE