Search for dissertations about: "skyddsfaktorer"

Found 4 swedish dissertations containing the word skyddsfaktorer.

 1. 1. Elevers välbefinnande och skolverksamheten : : en litteraturstudie om den pedagogiska verksamhetens roll för elevers välbefinnande

  University dissertation from Uppsala : Pedagogiska institutionen, Univ

  Author : Christina Hellblom-Thibblin; Uppsala universitet.; [1999]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Undervisningsväsen; Skolsociala; Åtgärder; Sverige; Pedagogisk; Psykologi; Mentalhygien; elevhälsa; den nya ohälsan the new morbidity ; skyddsfaktorer; elevvårdsstrategier; hälsofrämjande strategier;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Att bedöma behov : utredningar av ungdomar som begått kriminella handlingar

  University dissertation from Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Neuroscience

  Author : Therese Åström; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2016]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Abstract : Syftet med föreliggande avhandling var att undersöka socialsekreterares utredningar och bedömningar av ungdomar som uppvisat kriminellt beteende, samt matchning mellan bedömda behov och rekommenderade behandlingsinsatser. I synnerhet var syftet att undersöka om strukturerad risk- och behovsbedömning kan leda till bättre kvalitet på utredningar i form av fler dokumenterade risk- och skyddsfaktorer, säkrare prediktion av återfall i allvarliga brott, bättre matchning till relevanta behandlingsinsatser, samt om grad av matchning mellan behov och insatser påverkar ungdomars återfall. READ MORE

 3. 3. Gastroesophageal reflux disease - complications and prognostic aspects

  University dissertation from Dan Falkenback, Dept of Surgery, Lund University and Lund University Hospital, Sweden

  Author : Dan Falkenback; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Gastroesophageal reflux disease; Barrett s esophagus; natural course; GERD; Adenocarcinoma; prognosis; biomarkers;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING Halsbränna och sura uppstötningar är vanliga åkommor i den svenska befolkningen där upp till 20 procent av de tillfrågade uppger sig ha besvär av dessa symtom varje vecka. Både halsbränna och sura uppstötningar anses vara symtom på att magsäcksinnehåll flödar tillbaka upp genom övre magmunnen till matstrupen sk gastroesofageal reflux. READ MORE

 4. 4. Studies of bacterial surface proteins interacting with the immune system

  University dissertation from Henrik G. Svensson, BMC B14, Tornavägen 10, 22184 Lund, Sweden

  Author : Henrik G Svensson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; bakteriologi; Mikrobiologi; virologi; mykologi; Microbiology; bacteriology; virology; mycology;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish En av de viktigaste substanserna i vår kropp är proteiner, också kallade äggviteämnen. Proteiner har en mängd olika uppgifter i kroppen, de finns i våra celler där de har olika uppgifter såsom att fungera som enzymer, transportörer, signalsubstanser, eller som skyddsfaktorer. READ MORE