Search for dissertations about: "smoking factors"

Showing result 1 - 5 of 507 swedish dissertations containing the words smoking factors.

 1. 1. Ischemic heart disease in Kiruna risk factors and sequelae

  University dissertation from Umeå : Umeå universitet

  Author : Torbjörn Messner; Umeå universitet.; [1996]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Ischemic heart disease; risk factors; alcohol; acetylsalicylic acid; lipids; fatty acids; diet; psychosocial risk factors; migration; smoking; mortality; diabetes mellitus; family history; heart failure;

  Abstract : Kiruna, a Swedish community situated 300 km north of the Arctic Circle, has a very high mortality in ischemic heart disease (IHD). Acase-control study was undertaken to find out if the risk factors for IHD or their impact differed from those in other populations. READ MORE

 2. 2. A Longitudinal Study of Asthma Risk Factors and Prognosis

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Monica Uddenfeldt; Uppsala universitet.; [2010]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; asthma epidemiology; longitudinal studies; obstructive airway symptoms; risk factors; BMI; diet; smoking; allergic sensitization; atopy; MEDICINE; MEDICIN;

  Abstract : The aim of this thesis was to identify risk factors for the onset of adult asthma. Other objectives were to study determinants of smoking habits and the association between sensitization and outcome of asthma.In 1990, a questionnaire was distributed to 12,732 individuals from three age groups (16, 30-39 and 60-69 years) in two counties of Sweden. READ MORE

 3. 3. Smoking and Breast Cancer

  University dissertation from Department of Community Medicine, Malmö University Hospital

  Author : Jonas Manjer; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; triglycerides; Nottingham Prognostic Index; hormone receptor; socioeconomic; risk factor; smoking cessation; breast cancer; smoking; survival; Cytology; oncology; cancerology; Cytologi; onkologi; cancer;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Kvinnor som har slutat röka löper ökad risk att drabbas av bröstcancer. Denna slutsats baseras på en uppföljning av drygt 10.000 kvinnor som på 70- och 80-talen deltog i en hälsoundersökning på avdelningen för Förebyggande Medicin i Malmö. READ MORE

 4. 4. Factors influencing the risk of diabetic nephropathy analyses of genes, smoking and diet

  University dissertation from Umeå : Klinisk vetenskap

  Author : Anna Möllsten; Umeå universitet.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; type 1 diabetes; diabetic nephropathy; oxidative stress; smoking; diet; blood pressure; renin-angiotensin system; nitric oxide synthase; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Kidney diseases; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Njursjukdomar;

  Abstract : Diabetic long-term complications, despite intensive treatment, cause serious handicaps at relatively young age in diabetic patients. Diabetic nephropathy (DN) develops in up to 30% of patients with type 1 diabetes (T1D). READ MORE

 5. 5. Women, smoking and myocardial infarction

  University dissertation from Studentlitteratur AB

  Author : Ellis Janzon; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2005]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; epidemiology; Medicine human and vertebrates ; Smoking cessation; Smoking; risk; Prevention; Trends; Myocardial infarction; Women; epidemiologi; Folkhälsa; Public health; Medicin människa och djur ; Blood pressure; Medicine;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Syftet med denna avhandling har varit att försöka avslöja omständigheter och faktorer som hänger samman med att kvinnor fortsätter respektive slutar att röka och att bidra med kunskaper om vilka rökare som är mest sårbara när det gäller risken för att drabbas av hjärtinfarkt. I den officiella sjuk- och dödsorsaksstatistiken framgår det att risken för hjärtinfarkt minskar bland män och kvinnor, både i Sverige och andra industriländer. READ MORE