Search for dissertations about: "smoking"

Showing result 1 - 5 of 770 swedish dissertations containing the word smoking.

 1. 1. Addressing smoking during pregnancy : the challenge to start from the woman's view

  University dissertation from Malmö : Univ.-sjukhuset MAS

  Author : Agneta Abrahamsson; Högskolan Kristianstad.; Lund University.; Lunds universitet.; [2004]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap; MEDICINE; MEDICIN; Smoking cessation; Smoking prevention control; Smoking psychology; Pregnancy; Motivation; Health education; Tobaksrökning och graviditet; Pregnant women ¡ Tobacco use; Rökavvänjning; Graviditet; Graviditet; Rökning; Rökavvänjning; Rökvanor; Tobaksrökning; Health education; Smoking cessation; samhällsmedicin; smoking habits; smoking cessation; wellbeing; Sense of Coherence; health education; narrative; phenomenography; health providers;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Kvinnor känner till att det är riskabelt att röka när de blir gravida. Trots detta så slutar bara omkring hälften i Sverige och var tredje kvinna i många andra länder att röka när de blir gravida. READ MORE

 2. 2. Smoking and Breast Cancer

  University dissertation from Department of Community Medicine, Malmö University Hospital

  Author : Jonas Manjer; [2001]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; triglycerides; Nottingham Prognostic Index; hormone receptor; socioeconomic; risk factor; smoking cessation; breast cancer; smoking; survival; Cytology; oncology; cancerology; Cytologi; onkologi; cancer;

  Abstract : Ex-smokers are exposed to a higher breast cancer risk than are never smokers. This conclusion is based on a follow-up of the 10 902 women in the Malmö Preventive Project. The 31% higher incidence in ex-smokers remained statistically significant when other risk factors were taken into account in the analysis. READ MORE

 3. 3. Women, smoking and myocardial infarction

  University dissertation from Studentlitteratur AB

  Author : Ellis Janzon; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2005]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; epidemiology; Medicine human and vertebrates ; Smoking cessation; Smoking; risk; Prevention; Trends; Myocardial infarction; Women; epidemiologi; Folkhälsa; Public health; Medicin människa och djur ; Blood pressure; Medicine;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Syftet med denna avhandling har varit att försöka avslöja omständigheter och faktorer som hänger samman med att kvinnor fortsätter respektive slutar att röka och att bidra med kunskaper om vilka rökare som är mest sårbara när det gäller risken för att drabbas av hjärtinfarkt. I den officiella sjuk- och dödsorsaksstatistiken framgår det att risken för hjärtinfarkt minskar bland män och kvinnor, både i Sverige och andra industriländer. READ MORE

 4. 4. Smoking Cessation Treatment Intensity and Outcome in Randomized Clinical Trials

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Eva Nohlert; Uppsala universitet.; [2013]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; RCT; cost-effectiveness; dental setting; quitline; long-term follow-up; proactive; reactive; tobacco; Medicinsk vetenskap; Medical Science;

  Abstract : The primary aim was to compare the effectiveness of smoking cessation interventions of different intensities in a clinical dental and a telephone setting in Sweden.Methods: A total of 300 smokers were randomized to High or Low Intensity Treatment (HIT or LIT) at the Public Dental Service, County Council of Västmanland. READ MORE

 5. 5. SMOKING AND SMOKING CESSATION IN A HEALTH EQUITY PERSPECTIVE IN SWEDEN – AN EPIDEMIOLOGICAL STUDY IN THE ADULT POPULATION

  University dissertation from Department of Clinical Sciences, Lund University

  Author : Kontie Moussa; Lund University.; Lunds universitet.; [2009]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Environmental tobacco smoke; Immigrant women; Smoking trends; Smoking and pregnancy; Inequalities in health; Attributable fraction; Educational inequality; Workplace exposure; Passive smoking; Smoking epidemic; Socioeconomic status; Sweden.;

  Abstract : The widening inequalities in smoking are one of the growing public health challenges in western countries, where smoking and smoking cessation patterns are unequally distributed among the populations. Inequalities in smoking and smoking cessation are closely associated with factors such as socioeconomic status, psychosocial and cultural factors. READ MORE