Search for dissertations about: "social change"

Showing result 1 - 5 of 1865 swedish dissertations containing the words social change.

 1. 1. Sport as a Means of Responding to Social Problems Rationales of Government, Welfare and Social Change

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : David Ekholm; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social work; social policy; social inclusion; youth; subject formation; citizenship; civil society; community; governmental rationality; Socialt arbete; socialpolitik; social inkludering; ungdom; fostran; medborgarskap; civilsamhälle; gemenskap; styrningsrationalitet;

  Abstract : Sport has been increasingly recognized in social policy as a means of steering social change and as a method for responding to diverse social problems. The present study examines how rationales of social change are formed through ‘sport as a means of responding to social problems’. READ MORE

 2. 2. A society With or Without Drugs. Continuity and change in Drug Policies in Sweden and the Netherlands

  University dissertation from School of Social Work, Lund University

  Author : Dolf Tops; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teorier om socialt arbete; Sociala förändringar; theory of social work; Social changes; Context.; Social Control; Social problems; Drug Policy; Institutions; Sweden; the Netherlands; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Social medicine; Socialmedicin; samhällsmedicin;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Sammanfattning I debatter och forskning om narkotikapolitik anges den svenska och nederländska modellen ofta som ett motsatspar. Såväl målet för, som utformningen av, narkotikapolitiken har framställts som radikalt olika. Detta synsätt kan sägas vara riktigt. READ MORE

 3. 3. Strategizing in construction: Exploring practices and paradoxes

  University dissertation from School of Social Work, Lund University

  Author : Martin Löwstedt; [2015]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; strategy-as-practice SAP ; organizational change; strategizing; practice; social identity; strategy; construction industry;

  Abstract : The starting point of this thesis was an identified lack of strategy-related research within the construction industry as well as a lack of comprehensive strategy management at the organizational level in construction. A growing number of researchers have highlighted the importance of strategy research in construction in regards to increase understanding of long-term development and change on the organizational levels of construction companies. READ MORE

 4. 4. Making the Poor Work: Social Assistance and Activation in Sweden

  University dissertation from School of Social Work, Lund University

  Author : Anders Giertz; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; unemployment; social assistance; activation; welfare-to-work; marginalisation; social exclusion; Social problems and welfare; immigration; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Utformningen av fattigvården och de arbetskrav man ställer på mottagarna har alltid varit kontroversiella frågor i socialpolitiken, såväl under fattig- och arbetshusens tidsålder under 1800-talet, som i nuvarande diskussioner om socialbidrag och aktivering av bidragstagarna. Den första delen av avhandlingen diskuterar begreppen fattigdom, marginalisering och social uteslutning (social exclusion), och fortsätter med en genomgång av aktivringsåtgärder för mottagare av socialbidrag. READ MORE

 5. 5. A profession in change : : a development ecology perspective

  University dissertation from Faculty of Teacher Education, Malmö University

  Author : Jonas Christensen; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2010]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; economics; social entrepreneurship; social work; professional autonomy; professions; development ecology; change; knowledge acquisition; Lithuania; Germany; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; SUSA;

  Abstract : Popular Abstract in French Un Etat-providence se compose d’une variété d’organisations clientes dans lequel, parmi d’autres professions, les universitaires et les travailleurs sociaux sont actifs. Le travail social comme une profession s’est développé dans un contexte de bien-être où les changements à différents niveaux de l’individu, de l’organisation et la société pose de nouveaux défis pour la profession. READ MORE