Search for dissertations about: "social innovation thesis"

Showing result 1 - 5 of 511 swedish dissertations containing the words social innovation thesis.

 1. 1. Dancing innovation How can we use knowledge from contemporary dance to enable innovation in organisations?

  University dissertation from Eskilstuna : Mälardalen University

  Author : Nina Bozic Yams; Mälardalens högskola.; Mälardalens högskola.; [2014]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; innovation; enabling; contemporary dance; Innovation and Design; innovation och design;

  Abstract : In today´s fast changing global environment, organizations from both private and public sectors are under an increased pressure to continuously change and adapt in order to survive and provide meaningful services and products to their users. Innovation has therefore become an on-going effort that is not only a matter of R&D and product development departments, but rather a responsibility of all employees. READ MORE

 2. 2. Innovation and Employment in Services The case of Knowledge Intensive Business Services in Sweden

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Johanna Nählinder; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2005]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Knowledge Intensive Business Services; KIBS; Innovation; Employment Effects; Job Creation; Job Destruction; Product Innovation; Process Innovation; Organisational Innovation; Technological Innovation; Service Innovation; Services; Customisation; Innovation Survey; Community Innovation Survey; Sweden; Innovationsspridning; Kunskapsföretag; Arbetsmarknad; Organisationsutveckling; Kunskapsöverföring; Anställning; Innovation; Produktutveckling; Sverige; SOCIAL SCIENCES Business and economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi;

  Abstract : This is a study of innovation in Knowledge Intensive Business Services (KIBS) and the impact innovation has on employment. The thesis relies on theories within the fields of "innovation in services", in particular KIBS, and "innovation and employment", taking as its point of departure the taxonomy of product and process innovation. READ MORE

 3. 3. Sites and Modes of Knowledge Creation: On the Spatial Organization of Biotechnology Innovation

  University dissertation from Department of Social and Economic Geography, Lund University

  Author : Jerker Moodysson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; epistemic communities; biotechnology; communities of practice; geography; proximity; knowledge; localization; globalization; innovation systems; Innovation; Samhällsvetenskaper; Social sciences;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Två observationer tjänar som utgångspunkt för denna avhandling: (1) globaliseringens allt snabbare och mer eller mindre gränslösa flöde av information har medfört ökad press på företag och organisationer, liksom stater och regioner, att ständigt förnya sig för att kunna behålla sin konkurrenskraft. (2) kunskapsintensiv industri tenderar att samlas i geografisk närhet till relaterad verksamhet, ofta i direkt anslutning till universitet och andra forskningsinstitutioner. READ MORE

 4. 4. Evolutionary innovation : Early industrial uses of genetic engineering

  University dissertation from Linköping : Linköpings universitet

  Author : Maureen McKelvey; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1994]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Biotechnology industry; Economics of innovation; Evolutionary Economics; Genentech; human growth hormone; Kabi; technological innovation; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Abstract : Based on an analysis of biological and economic theories of evol~tion, this dissertation first specifies evolutionary innovation and then uses it toanalyze early industrial uses of genetic engineering. Innovation refers totechnological innovation processes, i.e. series of innovative activitiesresulting in technical change. READ MORE

 5. 5. The pace of innovation : Patterns of innovation in the cardiac pacemaker industry

  University dissertation from Linköping : Linköpings universitet

  Author : Patrik Hidefjäll; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1997]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Cardiac Pacemaker; Competition; Competitive Advantage; Defibrillator; Dominant Design; Innovation; Organizational Field; Patterns of Innovation; Technical Change; Technology Cycle; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Abstract : The PhD thesis "The Pace of Innovation" addresses the questions how patterns of innovation change over time in an industry, their consequences for competition and how institutional conditions in an industry shape determinants of patterns of innovation. Patterns of innovation mainly refer to how certain regularities in the diversity, types and locus of innovation change in an industry according to a technology and industry life cycle. READ MORE