Search for dissertations about: "social responsibility"

Showing result 1 - 5 of 430 swedish dissertations containing the words social responsibility.

 1. 1. Sport as a Means of Responding to Social Problems Rationales of Government, Welfare and Social Change

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : David Ekholm; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social work; social policy; social inclusion; youth; subject formation; citizenship; civil society; community; governmental rationality; Socialt arbete; socialpolitik; social inkludering; ungdom; fostran; medborgarskap; civilsamhälle; gemenskap; styrningsrationalitet;

  Abstract : Sport has been increasingly recognized in social policy as a means of steering social change and as a method for responding to diverse social problems. The present study examines how rationales of social change are formed through ‘sport as a means of responding to social problems’. READ MORE

 2. 2. Managing social work Organisational conditions and everyday work for managers in the Swedish social services

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Emelie Shanks; Tommy Lundström; Åke Bergmark; Staffan Höjer; []
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social work; managers; social work management; social work administration; social work leadership; human service management; managerialism; marketisation; New Public Management; organisational conditions; social services; socialt arbete; Social Work;

  Abstract : The personal social services in Sweden have undergone major changes during recent decades, partly due to the reforms caused by the influence of New Public Management (NPM) and partly due to the trend towards greater specialisation. These changes have had consequences for both social work management and for social work practice. READ MORE

 3. 3. Local Environment at Stake : The Hallandsås Railway Tunnel in a Social and Cultural Context

  University dissertation from Annelie Sjölander-Lindqvist, CEFOS, Göteborg University, Box 720, 405 30 Göteborg, SWEDEN

  Author : Annelie Sjölander-Lindqvist; Lund University.; Lunds universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; hydraulic engineering; offshore technology; soil mechanics; Civil engineering; ethnology; Cultural anthropology; groundwater; environmental impact; landscape; Facility siting; local community; Hallandsås railway tunnel; Väg- och vattenbyggnadsteknik; etnologi; Kulturantropologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Byggandet av en järnvägstunnel genom Hallandsås har kommit att innebära ingrepp i och förändring av den traditionella landskapsbilden. Storskaliga och industriellt betonade infrastrukturprojekt är därför, ur lokalsamhällets perspektiv, inte bara en fråga om eventuella nya arbetstillfällen, modernisering och utveckling. READ MORE

 4. 4. Contextualising Constructions of Corporate Social Responsibility Social Embeddedness in Discourse and Institutional Contexts

  University dissertation from Stockholm : Department of Sociology, Stockholm University

  Author : Brita Backlund Rambaree; Stockholms universitet.; Högskolan i Gävle.; [2016]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; sociologi; corporate social responsibility; CSR; institutional theory; Foucault; context; embeddedness; institutions; new institutionalism; institutional complementarity; discursive institutionalism; institutional work; responsible investment; SRI; social constructionism; discourse; power; qualitative content analysis; self-reporting; abductive approach; interpretative repertoires; corporate social responsibility; CSR; institutional theory; Foucault; context; embeddedness; institutions; new institutionalism; institutional complementarity; discursive institutionalism; institutional work; responsible investment; SRI; social constructionism; discourse; power; qualitative content analysis; self-reporting; abductive approach; interpretative repertoires;

  Abstract : Uppfattningar om företags samhällsansvar har begreppsliggjorts i huvudsak genom idéer om ’corporate social responsibility’ (CSR) och ’ansvarsfulla investeringar’. Under de senaste decennierna har dessa begrepp utvecklats till att bli vanligt förkommande och har spridits över världen. READ MORE

 5. 5. Loneliness among older people in the Swedish media Constructions, discourses and the designation of responsibility

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Axel Ågren; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2018]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; loneliness; older people; news-press; social constructionism; responsibility; ensamhet; äldre människor; dagspress; social konstruktionism; ansvar;

  Abstract : Feelings of belonging or not belonging to other people are commonly seen as an essential and universal part of human existence. How loneliness is talked about and understood is, however, found to differ depending on historical, cultural and societal contexts. READ MORE