Search for dissertations about: "socialförsäkringar"

Found 3 swedish dissertations containing the word socialförsäkringar.

 1. 1. Crossing a border : a comparative tax law study on consequences of cross-border working in the Öresund- and the Meuse-Rhine regions

  University dissertation from Stockholm : Jure

  Author : Yvette Lind; Umeå universitet.; [2017]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; law; jurisprudence; direct taxation; international tax law; EU tax law; tax treaties; social security law; the fundamental freedoms; disparities; reversed discrimination; legal pluralism; rättsvetenskap; direkt beskattning; socialförsäkringar; gränsarbete; diskriminering; rättspluralism; skatteavtal;

  Abstract : “Crossing a Border“- A Comparative Tax Law Study on Consequences of Cross-Border Working in the Öresund- and the Meuse-Rhine Regions is a doctoral thesis on tax law and social security law focused on cross-border commuting in the two cross-border regions of the Öresund and Meuse-Rhine. Two mayor aims are addressed: (1) To analyse the problems associated with cross-border working in the Öresund region caused by the legal divergence between Swedish and Danish tax law. READ MORE

 2. 2. Social Insurance, Organization and Hospital Care

  University dissertation from Stockholm : Jure

  Author : Eric Rehn; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Disability insurance; Trilateral Trade; Continuous disability; Partial Disability; Property Rights Approach to Organization; Imperfect Tagging; Partial Integration; Public Hospitals; Joint Production; Privatization; Integration;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Svensk sammanfattning av avhandlingen: “Social Insurance, Organization and Hospital Care”. Denna avhandling handlar om incitament och organisation. Det inledande kapitlet sammanfattar avhandlingen samt diskuterar relaterad litteratur. READ MORE

 3. 3. Sickness Insurance: Design and Behavior

  University dissertation from Stockholm : Jure

  Author : Klas Rikner; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ekonometri; ekonomisk teori; ekonomiska system; ekonomisk politik; Social economics; Social ekonomi; Nationalekonomi; economic systems; economic policy; econometrics; economic theory; Economics; Social insurance; Experience rating; Asymmetric information; Insurance; Sickness insurance; Sickness absence;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish De fyra essäerna i Sickness Insurance: Design and Behavior studerar sjukförsäkringens utformning ur både ett empiriskt och ett teoretiskt perspektiv. Den första essän bygger på en enkätstudie och innehåller två delar. READ MORE