Search for dissertations about: "socialt kapital"

Showing result 1 - 5 of 23 swedish dissertations containing the words socialt kapital.

 1. 1. Aspirations, Capital and Identity : Four studies on the determinants of life chances for young Swedes with an immigrant background

  University dissertation from Lund University

  Author : Gökhan Kaya; [2018]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; aspirations; capital; identity; immigrants; young people; aspirationer; kapital; identitet; invandrare; ungdomar;

  Abstract : The dissertation examines the determinants of life chances among young people with immigrant background in Sweden. The dissertation includes four research papers, each examining a specific research question on a determinant of life chances. READ MORE

 2. 2. Social capital and well-being in the transitional setting of Ukraine

  University dissertation from Umeå : Umeå universitet

  Author : Kateryna Karhina; Umeå universitet.; [2017]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; social capital; social support; volunteering; transformation; crisis; military conflict; transitional; well-being; health; inequality; Ukraine; socialt kapital; socialt stöd; volontärarbete; omvandling; kris; militär konflikt; övergångssamhälle; Ukraina; välbefinnande; hälsa; ojämlikhet; folkhälsa; Public health;

  Abstract : Background: The military conflict in Ukraine that started in 2014 was accompanied with many changes in the political, economic and social spheres. It brought informal volunteering activities (i.e. one form of social capital) to emerge, function and later to be formalized, in order to support soldiers and their families. READ MORE

 3. 3. Erkännandets Janusansikte : Det sociala kapitalets betydelse i arbetslivskarriärer

  University dissertation from Stockholm : Santérus Academic Press Sweden

  Author : Caroline Tovatt; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2013]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social capital; social networks; recruitment; working life; working life stories; Bourdieu; Socialt kapital; socialt nätverk; rekrytering; arbetsliv; arbetslivsberättelser; kvalitativ forskning; Bourdieu;

  Abstract : I denna studie undersöks de informella processerna i rekryteringen, speciellt innebörden av olika former av socialt kapital. I fokus står de värden som tillskrivs utbildningar, arbetslivserfarenheter och kontakter. Det uttrycks genom frågor som hur, var, vem och varför snarare än om lediga tjänster tillsätts via kontakter. READ MORE

 4. 4. Learning Destinations The complexity of tourism development

  University dissertation from Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Author : Laila Gibson; Karlstads universitet.; [2006]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; learning; destinations; collaboration; competition; tourism development; learning destinations; Leith; Industrial Development Centres; IDC; local development; regional development; socio-spatial; culture; entrepreneurship; tourism; development; complexity; networks; globalization; networking; places; projects; social capital; entrepreneurs; social relations; cultural capital; attitudes; cooperation; lärande; destinationer; turismutveckling; turism; komplexitet; globalisering; platser; projekt; entreprenörer; sociala relationer; kultur; utveckling; nätverk; nätverkande; socialt kapital; kulturellt kapital; attityder; samarbete; samverkan; konkurrens; lärande destinationer; Kiruna; Jukkasjärvi; Skellefteå; Guldriket; Tornedalen; Sundsvall; Åre; Industriella utvecklingscentra; IUC; lokal utveckling; regional utveckling; socio-spatial; entreprenörskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociologi; Sociology;

  Abstract : Our world is becoming increasingly complex, and is rapidly changingwith distances being reduced. Societies today are also in atransition from traditional production industries to increasingreliance on communication, consumption, services and experience. Asone of these emerging ‘new industries’, tourism is part of thismovement. READ MORE

 5. 5. Unequal Opportunities The Impact of Social Capital and Recruitment Methods on Immigrants and Their Children in the Swedish Labour Market

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Alireza Behtoui; Carl-Ulrik Schierup; Mahmood Arai; Carl le Grand; [2006]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social capital; social network; recruitment process; discrimination; immigrants; Social kapital; socialt nätverk; rekryteringsprocess; diskriminering; invandrare; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Ethnicity; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Etnicitet;

  Abstract : Avhandlingen består av tre empiriska studier som undersöker effekten av socialt kapital för individernas arbetsmarknadsutfall, utifrån två huvudsakliga frågeställningar. För det första: Vilka individuella egenskaper, såsom utbildningsnivå, genus och ursprungsland, underlättar eller försvårar tillgång till socialt kapital? Här studeras den avkastning som socialt kapital genererar på arbetsmarknaden, jämfört med utbildning och arbetslivserfarenhet. READ MORE