Search for dissertations about: "songbirds"

Showing result 1 - 5 of 10 swedish dissertations containing the word songbirds.

 1. 1. Stopover behaviour in migratory songbirds: timing, orientation and departures

  University dissertation from Department of Biology, Lund University

  Author : Sissel Sjöberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; flight duration; orientation; departure timing; stopover behaviour; stopover duration; flight behaviour; reverse migration; route choice; compass calibration; passerines; Bird migration;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Miljontals fåglar lämnar Sverige varje höst för att övervintra på sydligare breddgrader och återvänder nästkommande vår för att föda upp sina ungar på de enorma mängder insekter som finns här tack vare det tempererade klimatet. Småfåglar genomför sin flytt etappvis genom att flyga ett antal dagar eller nätter i sträck, beroende på om fågeln är en dag- eller nattsträckare, och därefter rasta ett antal dygn för att vila och bygga upp nya nivåer av fett vilket används som energi under flytten. READ MORE

 2. 2. Plumage Colours and the Eye of the Beholder The Ecology of Colour and its Perception in Birds

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Olle Håstad; Uppsala universitet.; [2003]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Ecology; ultraviolet; colour vision; opsin; Ekologi; NATURAL SCIENCES Biology Terrestrial; freshwater and marine ecology; NATURVETENSKAP Biologi Terrestisk; limnisk och marin ekologi;

  Abstract : Virtually all diurnal birds have tetrachomatic vision based on four different colour receptors. As a result, birds are potentially able to perceive their environment in twice as many colours as humans and four times as many colours compared to most other mammals, which are dichromatic. READ MORE

 3. 3. Brain Aromatase in the guppy, Poecilia reticulata Distribution, control and role in behaviour

  University dissertation from Stockholm : Department of Zoology, Stockholm University

  Author : Stefan Hallgren; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; Stockholms universitet.; [2009]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES Biology; NATURVETENSKAP Biologi; NATURAL SCIENCES Biology Organism biology; NATURVETENSKAP Biologi Organismbiologi; funktionell morfologi; Functional Zoomorphology; Oestrogen production; behaviour; anatomy; endocrinology; bio markers; endocrine disruption;

  Abstract : Oestrogens are produced by aromatisation of androgens by the aromatase enzyme. In the vertebrate brain this synthesis has vital functions in nerve protection, cell proliferation and nerve development during injury respectively brain development. READ MORE

 4. 4. Avian MHC: variation and selection in the wild

  University dissertation from Helena Westerdahl Ecology Building 223 62 Lund

  Author : Helena Westerdahl; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; polymorphism; balancing selection; cDNA; avian malaria; great reed warbler; Djurekologi; bird; Animal ecology; immune defence; MHC class II; Major Histocompatibility Complex; MHC class I;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Trastsångarnas MHC gener i klarspråk Inuti kroppen ser vi väldigt lika ut allihop; men om mina njurar skulle sluta att fungera är det inte alls säkert att just du kan donera en njure till mig. Detta beror på att våra transplantations-gener eller s.k. READ MORE

 5. 5. Bird orientation: external cues and ecological factors

  University dissertation from Johan Bäckman, Animal ecology, Ecology Building, SE-22362 Lund, Sweden

  Author : Johan Bäckman; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; tracking radar; Emlen funnel.; Animal ecology; Djurekologi; oscillatory orientation; roosting flight; scatter; concentration; heading; cue calibration; light dependent; magnetoreception; subcutaneous fat stores; body condition; energetics; geomagnetic field; visual cues; orientation; birds; migration;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Ett stort antal fåglar flyttar vår och höst mellan sina häckningsplatser hos oss i norr till “övervintringsområden”. Många flyttar över stora avstånd, till södra Europa eller till Afrika. Ofta är flyttfåglarnas mål väl definierat, det händer att en fågel häckar på exakt samma plats år efter år. READ MORE