Search for dissertations about: "sown flower strips"

Found 2 swedish dissertations containing the words sown flower strips.

 1. 1. Pollinators and Insect Pollination in Changing Agricultural Landscapes

  University dissertation from Lund University, Faculty of Science, Centre for Environmental and Climate Research

  Author : Lina Herbertsson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2017-10]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; pollinators; pollination; agri-environment schemes; beekeeping; oilseed rape; sown flower strips; agri-environment measures;

  Abstract : Svensk sammanfattningKraftiga förluster av pollinerare är oroande och det har talats om risken för att en pollineringskris ska uppstå, med konsekvenser för både människor och miljö. De flesta blommande växter och tre av fyra odlade grödor är nämligen insektspollinerade (Box 1). READ MORE

 2. 2. Effects of created habitats on farmland biodiversity

  University dissertation from Department of Biology, Lund University

  Author : Annelie Jönsson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; agricultural intensification; brown hare; common pheasant; farming intensity; granivorous passerines; grey partridge; habitat creation; landscape heterogeneity; pollinators;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Stora förändringar har skett i jordbrukslandskapet under det senaste drygt halva århundradet. Ett allt intensivare jordbruk med krav på större skördar för att möta en allt större efterfrågan på livsmedel har satt sina spår. READ MORE