Search for dissertations about: "spatial organization"

Showing result 1 - 5 of 61 swedish dissertations containing the words spatial organization.

 1. 1. Essays on Spatial Economies and Organization

  University dissertation from Stockholm : KTH

  Author : Marcus Sundberg; KTH.; [2009]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; spatial computable general equilibrium; monopolistic competition; dynamic; organization; new economic geography; fragmentation; production chains; vertical; horizontal; regional economics; trade.; SOCIAL SCIENCES Business and economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi; SOCIAL SCIENCES Business and economics Economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Nationalekonomi; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Economic geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Ekonomisk geografi;

  Abstract : This thesis concerns both static and dynamic modeling in a spatial computable general equilibrium setting. First, we have applied a static framework for the assessment of economic impacts of the Öresund bridge. Secondly, we make an attempt to enhance the static framework through the introduction of economic dynamics. READ MORE

 2. 2. Industrial organization and the spatial organization of industries

  University dissertation from Meddeladen från Lunds Universitets Geografiske Institutionen avhandlinger

  Author : Jan Vang-Lauridsen; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Socialgeografi; Social geography; innovation systems.; economic geography; regional policy; Asia; offshoring; outsourcing;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Syftet med avhandlingen är att bidra med ny kunskap till det forskningsområde inom ekonomisk geografi som behandlar problem kopplade till industriell dynamik, rumslig organisering av industriell verksamhet och regional näringspolitik. Genom att studera företags strategier och relationer till andra aktörer i och utanför hemmaregionen bidrar avhandlingen till en ökad förståelse för den regionala näringspolitikens villkor. READ MORE

 3. 3. Sites and Modes of Knowledge Creation: On the Spatial Organization of Biotechnology Innovation

  University dissertation from Department of Social and Economic Geography, Lund University

  Author : Jerker Moodysson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; epistemic communities; biotechnology; communities of practice; geography; proximity; knowledge; localization; globalization; innovation systems; Innovation; Samhällsvetenskaper; Social sciences;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Två observationer tjänar som utgångspunkt för denna avhandling: (1) globaliseringens allt snabbare och mer eller mindre gränslösa flöde av information har medfört ökad press på företag och organisationer, liksom stater och regioner, att ständigt förnya sig för att kunna behålla sin konkurrenskraft. (2) kunskapsintensiv industri tenderar att samlas i geografisk närhet till relaterad verksamhet, ofta i direkt anslutning till universitet och andra forskningsinstitutioner. READ MORE

 4. 4. Designing the Edge An Inquiry into the Psychospatial Nature of Meaning in the Architecture of the Urban Waterfront

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Konstantinos Ioannidis; KTH.; [2011]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Urban design and theory; spatial psychology; spatial meaning; compositional strategies; formulative logic; waterfront design and spatial organization; psychospatial reading; transformational relations; design of the edge; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture Architecture and architectural conservation and restoration Architecture; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur Arkitektur och bebyggelsevård Arkitektur;

  Abstract : The initial goal of this effort is to develop a discussion on urban design process and thinking that acknowledges the needs of places with meaning in the design of the urban waterfront. The thesis addresses the fact that the problematic of the coastal formulation is intricate, comprising not only aspects related to the spatial organization and design of its domain but also shared properties originated by the presence and movement of the perceiving subject in the area. READ MORE

 5. 5. Spatial diffusion of telemedicine in Sweden

  University dissertation from Umeå : Umeå universitet

  Author : Magnus Strömgren; Umeå universitet.; [2003]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Telemedicine; Spatial diffusion; Sweden; Northern Sweden; Information technology; Networks; Health care delivery;

  Abstract : “Telemedicine” denotes medicine at a distance using telecommunications and information technologies. The aim of the thesis is to reveal determinants and outcomes of telemedicine diffusion—that is, the spread of telemedicine in time and space. Telemedicine is examined both at the national level and in a regional case study. READ MORE