Search for dissertations about: "spatial planning"

Showing result 1 - 5 of 220 swedish dissertations containing the words spatial planning.

 1. 1. Engendering Spatial Planning A Gender Perspective on Municipal Climate Change Response

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Christian Dymén; KTH.; [2014]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Spatial planning; climate change; gender perspective; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis;

  Abstract : While climate change mitigation has been on the agenda of spatial planning practitioners for over two decades, adaptation has only become influential in spatial planning practice in recent years. This trend is evident not only at the municipal levelbut also at the regional and national levels. READ MORE

 2. 2. Making Sense of Integrated Planning Challenges to Urban and Transport Planning Processes in Sweden

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Patrik Tornberg; KTH.; [2011]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; urban planning; transport planning; integrated planning; communicative planning; sensemaking; perspectives; coordination;

  Abstract : The shaping of spatial structures at the urban, regional and national levels involves numerous kinds of actors and planning activities. In recent years, calls for crosssectoral coordination and integrated planning approaches echo extensively across different fields of planning. READ MORE

 3. 3. Law and Spatial Planning. Socio-legal Perspectives on the Development of Wind Power and 3G Mobile Infrastructures in Sweden

  University dissertation from Blekinge Institute of Technology

  Author : Stefan Larsson; Blekinge Tekniska Högskola.; [2014]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Law and planning; Sociology of law; Spatial planning; Knowledge-types; Expert lay; Wind power; 3G mobile telephony; infrastructure; public participation; efficiency; Implementation; Sweden; sociology of law; spatial planning; knowledge-types; expert lay; wind power; implementation; Sweden.;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Denna sammanläggningsavhandling i fysisk planering visar hur viktig rättens och juridikens roll är för planeringen och styrning av landskap och miljö, och de fall som studerats och analyserats är den svenska utbyggnaden av 3G-infrastruktur och vindkraften. Utifrån ett rättssociologiskt planeringsperspektiv visar Stefan Larsson (som också disputerat i rättssociologi tidigare) på hur implementering och planering av denna specifika typ av infrastruktur kunde förbättras med ett mer empiriskt förhållningssätt till rätten, rättsliga förändringar och dess konsekvenser. READ MORE

 4. 4. Spatial distribution and conservation planning of seabed biological diversity

  University dissertation from Blekinge Institute of Technology

  Author : Genoveva Gonzalez-Mirelis; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Spatial autocorrelation; ecological classifications; distribution modelling; biotopes; conservation planning; biodiversity surrogates; GIS; spatial ecology; benthos; fjord;

  Abstract : Knowledge of spatial patterns of biota has become a commodity for conservation practitioners and spatial ecologists alike. This type of information enables the identification of representative and unique biological features (at some nominal scale) which itself constitutes the application par excellence of knowledge of biodiversity distribution as it relates to the design of reserve networks and the realization of spatial planning. READ MORE

 5. 5. Communicating professional perspectives : local governments and spatial planning for sustainability

  University dissertation from Stockholm : KTH

  Author : Sylvia Dovlén; KTH.; [2005]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political science; spatial planning practice; planning theory; local government; sustainable development; ecology and economy; Statsvetenskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap;

  Abstract : .... READ MORE