Search for dissertations about: "speech act"

Showing result 1 - 5 of 19 swedish dissertations containing the words speech act.

 1. 1. I tweet like I talk Aspects of speech and writing on Twitter

  University dissertation from Karlstad : Karlstads universitet

  Author : Peter Wikström; Karlstads universitet.; [2017]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social media; Twitter; speech; writing; orality; literacy; CMC; remediation; English; Engelska;

  Abstract : This dissertation investigates linguistic and metalinguistic practices in everyday Twitter discourse in relation to aspects of speech and writing. The overarching aim is to investigate how the spoken–written interface is reconfigured in the digital writing spaces of social media. READ MORE

 2. 2. Must divine revelation produce understanding? : Philosophical reflections on revelation and its realization

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Mark Sluys; Uppsala universitet.; [2000]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; divine revelation; speech act theory; illocutionary act; uptake; expressing; communicative role; edifying discourse; divine will; F. G.Downing; J. R. Searle; W. P; Alston; N. Wolterstorff; T. Penelhum; T.Wetterström; G. Mavrodes; R. M. Adams; Religionsvetenskap Teologi; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; Philosophy of Religion; religionsfilosofi;

  Abstract : This study addresses the problem of whether or not a concept of revelationin which revelation does not include the production of understanding insome recipient can be a suitable way of conceiving of divine revelation.The thesis is that it can be. READ MORE

 3. 3. Apologising in British English

  University dissertation from Umeå : Univ. i Umeå, Institutionen för moderna språk

  Author : Mats Deutschmann; Mittuniversitetet.; Umeå universitet.; [2003]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Linguistic subjects; Lingvistikämnen; apology; speech act; politeness; Brown Levinson; power; solidarity; sociolinguistic variation; pragmatics; BNC; corpus linguistics; British English; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages English language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Engelska språket; engelska; English; English language; Engelska;

  Abstract : Avhandlingenatt undersöker funktionen av ursäkten som talakt samt sociala skillnader i dess användande i talad Brittisk engelska inspelad under tidigt 1990-tal. Materialet består av hundratals konversationer från formella och informella sammanhang och sammanlagt ingår över 1700 talare i den undersökta korpusen. READ MORE

 4. 4. Inside the Guru's Gate : Ritual Uses of Texts among the Sikhs in Varanasi

  University dissertation from Centre for Theology and Religious Studies, Lund University

  Author : Kristina Myrvold; Lund University.; Lunds universitet.; [2007]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Religionsvetenskap; Study of Religions; anthropomorfism; personification; liturgies; ritual practices; religious worship; sacred places; gurdwara; migration; counter-narrative; emic historiography; speech act theory; ritual studies; oral tradition; performance studies; guru; holy scriptures; Adi Granth; Guru Granth; Benares; Varanasi; Punjab; Sikhism; Sikhs; Religious Studies and Theology; Religion och teologi; social agency; Övriga religioner; rites of passage; festivals; rites of affliction; Other Religions; religious education;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Sammanfattning: För religiösa sikher är Guru Granth Sahib en helig skrift som manifester ontologiskt gudomliga och förkroppsligar de historiska guruernas lära och uppenbarelseerfarenheter. Samtidigt har sikherna tagit uppfattningen om en helig skrift längre än någon annan religiös tradition genom att behandla Guru Granth Sahib som en levande guru med både andlig auktoritet och agens att vägleda människor och upprätta förbindelser till det gudomliga. READ MORE

 5. 5. From Workflow to Conversation

  University dissertation from Göteborg

  Author : Jan Ljungberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1997]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Speech acts; genre; communication; design;

  Abstract : This thesis is about designing information technology to support communicative work. The thesis has a theoretical focus, informed by two empirical studies, but the aim is not to formulate a grand theory, but rather to find new concepts and patterns of thought useful for design. READ MORE