Search for dissertations about: "spirometry"

Showing result 1 - 5 of 52 swedish dissertations containing the word spirometry.

 1. 1. Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients´ Perspectives, Impact of the Disease and Utilization of Spirometry

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Mats Arne; Uppsala universitet.; [2010]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; chronic disease; chronic obstructive pulmonary disease; diabetes mellitus; diagnosis; health status; spirometry; physical activity; public health survey; qualitative method; quality of life; rheumatoid arthritis.; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Internal medicine Lung diseases; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Invärtesmedicin Lungsjukdomar; Lungmedicin; Lung Medicine;

  Abstract : The overall aim of this thesis was to describe subjects with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) from different perspectives. Focus was on patients at the time of diagnosis, impact of the disease in comparison to other chronic diseases, factors associated with good health and quality of life (QoL), and diagnostic spirometry in clinical practice. READ MORE

 2. 2. Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) Epidemiological and Pan-airway Aspects

  University dissertation from Department of Respiratory Medicine and Allergology, Lund University

  Author : Ulf Nihlén; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Respiratory system; spirometry; nasal polyposis; nasal symptoms; prevalence; incidence; coronary heart disease; alcohol; airways; COPD; FEV1; Andningsorganen;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en allvarlig folksjukdom vars huvudsakliga orsak är tobaksrökning. Det är den enda av de viktigaste dödsorsakerna som ökar och år 2020 beräknas KOL utgöra den 4:e vanligaste dödsorsaken i världen. READ MORE

 3. 3. Lung function and prevalence trends in asthma and COPD the Obstructive Lung Disease in Northern Sweden Thesis XVI

  University dissertation from Umeå : Umeå University

  Author : Helena Backman; Umeå universitet.; [2016]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; reference values; spirometry; risk factors; respiratory symptoms;

  Abstract : BackgroundAsthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) are common obstructive airway diseases with a substantial burden in terms of morbidity, mortality and costs. Smoking is the single most important risk factor for COPD, and is associated with incident asthma. READ MORE

 4. 4. Lung Function, Respiratory Muscle Strength and Effects of Breathing Exercises in Cardiac Surgery Patients

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Charlotte Urell; Uppsala universitet.; [2013]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Breathing exercises; Cardiac surgery; Deep breathing; Lung function; Oxygenation; Physical therapy; Positive expiratory pressure; Spirometry; Respiratory muscle strength; Medicinsk vetenskap; Medical Science;

  Abstract : Background: Breathing exercises are widely used after cardiac surgery. The duration of exercises in the immediate postoperative period is not fully evaluated and only limited data regarding the effects of home-based breathing exercises after discharge from hospital have been published. READ MORE

 5. 5. Aspects on preoperative evaluation prior to EVAR of AAA

  University dissertation from Unit for Clinical Vascular Disease Research

  Author : Tomas Ohrlander; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; abdominal aortic aneurysm; endovascular aortic repair; EVAR; preoperative evaluation; spirometry; echocardiography; vascular physician; angiologist;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Abdominellt aortaaneurysm, (AAA) är termen på en utvidgning av den storakroppspulsådern i dess förlopp i bukhålan. Fyra av fem drabbade är äldre män och rökning är vanligt förekommande. READ MORE