Search for dissertations about: "stater"

Showing result 1 - 5 of 29 swedish dissertations containing the word stater.

 1. 1. States under scrutiny International organizations, transformation and the construction of progress

  University dissertation from Stockholm : Företagsekonomiska institutionen

  Author : Matilda Dahl; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; Högskolan på Gotland.; Stockholms universitet.; [2007]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; granskning; stater; europeisering; transformation; internationella organisationer; revision; social konstruktion; Scrutiny; international organizations; Baltic states; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Business Administration; företagsekonomi; scrutiny; audit; construction; progress; transparency; the Baltic States; EU enlargement;

  Abstract : Opinions, rankings and evaluations of states’ development are proliferating. In the context of the transformation and EU accession of the Baltic States, there were many organizations involved in the scrutiny of their efforts to become accepted as modern and European. READ MORE

 2. 2. Waiting for the rising power China’s rise in East Asia and the evolution of great power politics

  University dissertation from Stockholm : Department of Political Science

  Author : Björn Jerdén; Linus Hagström; Hans Agné; Jan Hallenberg; Stein Tønnesson; [2016]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; statsvetenskap; Political Science;

  Abstract : Many political scientists expect the advent of rising states to bring about shifts in the international distribution of power, on the one hand, and competitive policies to improve one state’s power relative to a targeted state or coalition, known as “balancing,” on the other. Focusing on China’s rise in East Asia in 1993–2016, this dissertation challenges both these assumptions and offers a reassessment of the links between rising states, power shifts, and balancing in international relations. READ MORE

 3. 3. Cross-Border Consumption Taxation of Digital Supplies : A Comparative Study of Double Taxation and Unintentional Non-Taxation of B2C E-Commerce

  University dissertation from Jönköping : Jönköping International Business School

  Author : Pernilla Rendahl; Högskolan i Jönköping.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK;

  Abstract : Nedladdningsbara tjänster kan lätt tillhandahållas över landsgränser, vilket innebär att köpare och säljare kan befinna sig i olika stater. Mervärdesskatten är dock en nationell skatt som beläggs dessa tjänster. Detta innebär att samma tjänst kan bli beskattad i flera olika stater (sk. dubbelbeskattning),  t. READ MORE

 4. 4. The United Nations Reformed : Responsibility, Protection and the Standing of States

  University dissertation from Linköping : Linköpings universitet

  Author : Peter Håkansson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2011]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; The United Nations; the responsibility to protect; protection of civilians; pluralism; anti-pluralism; standard of civilization; human rights; democracy; Förenta Nationerna; skyldighet att skydda; skydd av civila; pluralism; anti-pluralism; civilisationsstandard; mänskliga rättigheter; demokrati; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap;

  Abstract : This study is about reform of the United Nations. The study does not address reform proposals that set out to change the organizational structure of the UN, but focuses on initiatives that affect the normative basis of the international society that the United Nations and the UN Charter enable and sustain. READ MORE

 5. 5. State Learning and Role Playing : : International environmental cooperation in the Arctic Council

  University dissertation from Lund University

  Author : Sandra Engstrand; Malmö University.; Malmö University.; [2018]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning; international cooperation; role theory; arguing; symbolic interactionism; environmental norms; the Arctic Council; the Arctic; International relation IR ; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; International cooperation; Environmental norms; International Relations IR ; Role theory; The Arctic Council;

  Abstract : Den här avhandlingen undersöker staters interaktion som en social läroprocess, i syfte att förstå hur stater lär sig om miljönormer. Detta sker genom en konstruktivistisk ansats och mer specifikt ett roll-teoretiskt perspektiv, där en roll förstås som statens repertoar av beteende, jämsides dess funktion i en social interaktionskontext. READ MORE