Search for dissertations about: "stem cells"

Showing result 1 - 5 of 882 swedish dissertations containing the words stem cells.

 1. 1. Inflammation and Stem Cell Therapy for Stroke

  University dissertation from Lund University, Faculty of Medicine

  Author : Ruimin Ge; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Abstract : Ischemic stroke is a leading cause of death and disability worldwide. Currently, there is no treatment that can promote recovery in the chronic phase. It has been shown that neurogenesis occurs in ischemic striatum in rodents and probably also in humans. READ MORE

 2. 2. MESENCHYMAL STEM- AND STROMAL CELLS IN BONE MARROW AND OSTEOSARCOMA

  University dissertation from Lund University

  Author : Jan Claas Brune; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; mesenchymal stem cells; stromal cells; bone marrow stem cells; tumour stroma; stroma-directed anti-tumour therapy; osteosarcoma;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Mesenkymala stamceller (MSC) kan isoleras från en rad olika vävnader i kroppen, bland annat från benmärg. De kan differentiera till ben, brosk, fett- och bindvävnad men deras exakt roll i kroppen är inte väl känd. READ MORE

 3. 3. Neural Stem Cells - interaction with the brain and prospects for cell replacement therapy for Stroke

  University dissertation from Neural stem cell biology and therapy

  Author : Emanuela Monni; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Neural stem cells; human; fetus; cortex; striatum; stroke; transplantation; inflammation; fusion; reprogramming; chimera; heterokaryon;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Stroke är ett akut neurologiskt tillstånd och den främsta anledningen till funktionsnedsättning hos vuxna. Det finns ingen behandling för effektiv återhämtning. Den vanligaste formen av stroke orsakas av att mellersta storhjärnsartären blockeras vilket gör att man förlorar hjärnceller, till exempel neuroner. READ MORE

 4. 4. Human Bone Marrow Mesenchymal Stromal Stem Cells in Health and Disease

  University dissertation from Lund University, Faculty of Medicine

  Author : Dimitra Zacharaki; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2018]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Abstract : .... READ MORE

 5. 5. Cellular pathways and molecular regulation of hematopoietic stem cells

  University dissertation from Hematopoietic Stem Cell Laboratory

  Author : Kristina Anderson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; β-catenin.; lineage commitment; hematopoietic stem cells; lineage priming; Wnt signaling pathway; biphenotypic cells; PAX5;

  Abstract : Hematopoietic stem cells (HSCs) are defined by their unique properties to self-renew and differentiate into all hematopoietic cell lineages. Residing in the bone marrow (BM), adult HSCs are organized in a hierarchy of cells that differ in their self-renewal and proliferative capacity. READ MORE