Search for dissertations about: "stent graft"

Showing result 1 - 5 of 13 swedish dissertations containing the words stent graft.

 1. 1. Clinical Aspects on Chimney Stent Graft Technique in Endovascular Repair of the Aorta

  University dissertation from Vascular Diseases, Lund University

  Author : Adel BinJabr; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Chimney stent graft; chimney graft; chimney graft technique; snorkel technique; endovascular aortic repair; thoracic endovascular aortic repair; endoleak; patency; rupture; urgent; stent-graft; stent; graft; aorta; computed tomography; ultrasound; stenosis; EVAR; TEVAR; CTA; MRI; AAA; TAAA; supraaortic; visceral; aneurysm; dissection; mycotic infection; stent-graft infection; follow-up; endovascular complication; sandwich technique; periscope graft; periscope graft technique.;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Inledning/introduktion: Öppen rekonstruktion av aorta innebär en påtaglig risk för postoperativa komplikationer och dödlighet, särskilt i den äldre befolkningen och i dem som är mindre lämpliga för en sådan stor operation. Endovaskulär aorta kirurgi förefaller säker, hållbar och effektiv när det finns tillräcklig proximal och distal tätningszon för en stentgraft. READ MORE

 2. 2. Interventions for portal hypertension in patients with portal vein occlusion and possible effects of a stent-graft on hepatic circulation

  University dissertation from Diagnostic Radiology, (Lund)

  Author : Inger Keussen; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; recanalization; TIPS; hepatic vein occlusion; children; Key words: portal vein occlusion; scintigraphy; stent; portal hypertension;

  Abstract : Symptomatic portal hypertension (PH), is often treated by transjugular intrahepatic portosystemic shunt (TIPS). Patients with PH, caused by prehepatic portal vein occlusion, require recanalization with stent or stent-graft often followed by additional TIPS. READ MORE

 3. 3. Aspects on the management of patients with esophageal cancer

  University dissertation from Göteborg : Göteborg University

  Author : Henrik Bergquist; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Brachytherapy; dysphagia; esophageal neoplasms; free jejunal graft; health economic evaluation; palliative care; prediction psychiatric morbidity; radiographic evaluation; stent; survival; quality of life; voice prosthesis;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. MRI with MR Angiography in Endovascular Repair of Abdominal Aortic Aneurysms

  University dissertation from Lena Engellau, Department of Radiology, Lund University Hospital, SE-221 85 Lund, Sweden

  Author : Lena Engellau; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; medical instrumentation; Klinisk fysiologi; radiologi; tomografi; medicinsk instrumentering; tomography; radiology; Clinical physics; Contrast media complications; Cost analysis; MR velocity mapping; Artefacts; MR imaging safety; MR angiography; MR imaging; Endovascular repair; Stent-graft; aortic; Aneurysm;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Bakgrund: Sedan Wilhelm Conrad Röntgen upptäckte röntgenstrålar 1896 utvecklades den diagnostiska röntgentekniken snabbt. Under första hälften av 1900-talet var användningen av joniserande strålning i form av röntgenstrålar den enda princip med vilken den allt mer tekniskt avancerade röntgendiagnostiken bedrevs. READ MORE

 5. 5. Re-interventions after endovascular aortic repair: clinical and experimental studies

  University dissertation from Lena Engellau, Department of Radiology, Lund University Hospital, SE-221 85 Lund, Sweden

  Author : Håkan Roos; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2016]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; EVAR; stent graft; blood flow; displacement forces; aortic aneurysm; angulation; reoperation;

  Abstract : Background: Endovascular aortic repair (EVAR) has lower morbidity and mortality than open surgery. Late complications and re-interventions are more common, however, and the timing of different re-interventions and their respective underlying causes are not fully understood. READ MORE