Search for dissertations about: "stopover ecology"

Showing result 1 - 5 of 8 swedish dissertations containing the words stopover ecology.

 1. 1. Stopover Ecology of Mallards Where, when and how to do what?

  University dissertation from Växjö : Linnaeus University Press

  Author : Daniel Bengtsson; Linnéuniversitetet.; [2016]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Age characters; body condition; departure decision; effects of influenza A virus; habitat selection; mallard; movement; Ottenby Bird Observatory; stopover ecology; weather; wild birds; Ecology; Ekologi;

  Abstract : The mallard (Anas platyrhynchos) is the most numerous and widespread duck in the northern hemisphere and a model species in ecology and harvest management. Migration is a crucial life stage for many birds and understanding the drivers of migration has important implications for conservation biology and assessment of animal population responses to global changes. READ MORE

 2. 2. Stopover behaviour in migratory songbirds: timing, orientation and departures

  University dissertation from Department of Biology, Lund University

  Author : Sissel Sjöberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; flight duration; orientation; departure timing; stopover behaviour; stopover duration; flight behaviour; reverse migration; route choice; compass calibration; passerines; Bird migration;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Miljontals fåglar lämnar Sverige varje höst för att övervintra på sydligare breddgrader och återvänder nästkommande vår för att föda upp sina ungar på de enorma mängder insekter som finns här tack vare det tempererade klimatet. Småfåglar genomför sin flytt etappvis genom att flyga ett antal dagar eller nätter i sträck, beroende på om fågeln är en dag- eller nattsträckare, och därefter rasta ett antal dygn för att vila och bygga upp nya nivåer av fett vilket används som energi under flytten. READ MORE

 3. 3. On the importance of farmland as stopover habitat for migrating birds

  University dissertation from Department of Biology, Lund University

  Author : Juliana Dänhardt; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; conservation; bird migration; agriculture; stopover ecology; Golden plover; Pluvialis apricaria; landscape heterogeneity; organic farming; food availability; earthworms;

  Abstract : Agricultural intensification has led to dramatic population declines among many farmland bird species. Negative effects of intensive farming in terms of decreased local habitat quality or structural simplification of farmland landscapes have reduced both reproductive outcome and winter survival of many species. READ MORE

 4. 4. Adaptive flexibility in migratory behaviour of shorebirds

  University dissertation from Department of Biology, Lund University

  Author : Johanna Grönroos; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Bird migration; compensation; departure decision; flight distance; migration speed; migration strategy; orientation; shorebird; stopover; wind drift; wind selectivity;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I århundranden har vi människor fascinerats av flyttfåglar och frågat oss vart de ska, var de kommer ifrån och hur de hittar. Idag, tack vare forskning, vet vi mer om fågelflyttning än någonsin, men det finns fortfarande mycket kvar att ta reda på. READ MORE

 5. 5. Fuel and fly: adaptations to endurance exercise in migrating birds

  University dissertation from Department of Ecology, Lund University

  Author : Anders Kvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; water balance; flight power; phenotypic flexibility; energy assimilation; basal metabolism; Animal ecology; Djurekologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Många fåglar flyttar regelbundet långa sträckor mellan sina häckningsplatser och vinterkvarter. På rastningsplatser längs flyttningsvägen stannar fåglarna upp och äter, för att lagra upp de energi-lager de behöver som bränsle när de flyger. READ MORE