Search for dissertations about: "striatum"

Showing result 1 - 5 of 220 swedish dissertations containing the word striatum.

 1. 1. Information processing in the Striatum a computational study

  University dissertation from Stockholm : KTH

  Author : Johannes Hjorth; KTH.; [2006]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; striatum; fast spiking interneuron; gap junctions; synchronisation; up-state detection; CaMKII; mathematical modelling; MEDICINE Morphology; cell biology; pathology Cell biology Neuroscience; MEDICIN Morfologi; cellbiologi; patologi Cellbiologi Neurovetenskap;

  Abstract : The basal ganglia form an important structure centrally placed in the brain. They receive input from motor, associative and limbic areas, and produce output mainly to the thalamus and the brain stem. The basal ganglia have been implied in cognitive and motor functions. READ MORE

 2. 2. Computer Modelling of Neuronal Interactions in the Striatum

  University dissertation from Stockholm : KTH

  Author : Johannes Hjorth; KTH.; [2009]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; striatum; fast spiking interneurons; medium spiny projection neurons; gap junctions; interoperability; MUSIC; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap;

  Abstract : Large parts of the cortex and the thalamus project into the striatum,which serves as the input stage of the basal ganglia. Information isintegrated in the striatal neural network and then passed on, via themedium spiny (MS) projection neurons, to the output stages of thebasal ganglia. READ MORE

 3. 3. Neuroprotection and neurogenesis after experimental stroke

  University dissertation from Andreas Arvidsson, Section of Restorative Neurology, Wallenberg Neuroscience Center, BMC A-11, SE-221 84, Lund

  Author : Andreas Arvidsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; stereology; rat; Neurology; neuropsychology; neurophysiology; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi; BrdU; immunohistochemistry; in situ hybridization; subventricular zone; striatum; dentate gyrus; neuronal replacement; neuronal survival; Focal cerebral ischemia; glial cell line-derived neurotrophic factor;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Stroke, som kan orsakas av att en hjärnartär blockeras av en blodpropp, är en av de vanligaste orsakerna till död eller handikapp bland vuxna människor, men få behandlingsalternativ existerar. Två olika potentiella behandlingsstrategier är 1) att skydda nervceller från att dö på grund av stroke och 2) att i efterhand ersätta förlorade celler och nervcellskretsar. READ MORE

 4. 4. Brain-derived neurotrophic factor in cerebral ischemia: a quantitative study on surviving and newly formed neurons

  University dissertation from Elin Gustafsson, SRN, WNC, BMC-A11, 221 84 Lund

  Author : Elin Gustafsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; brain-derived neurotrophic factor; cerebral ischemia; neuronal survival; neurogenesis; hippocampus; striatum; immunocytochemistry; stereology; neuropsykologi; Neurologi; neurophysiology; neuropsychology; neurofysiologi; Neurology;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Vår forskningsgrupp har tidigare påvisat kraftiga förändringar i genuttryck för neurotrofiner, en familj av tillväxtfaktorer för nervceller, och deras receptorer i kortikala och hippokampala nervceller vid olika hjärnskador. Det är till stora delar okänt vilken funktion neurotrofiner har efter hjärnskador, men neurotrofinsvaret skulle kunna vara en skyddande mekanism och leda till sprouting och synaptisk omorganisation, eller ha direkta effekter på synaptisk transmission. READ MORE

 5. 5. GDNF gene delivery in an animal model of Parkinson's disease. Long-term effects on intact, injured and transplanted dopamine neurons using lentiviral gene transfer

  University dissertation from Biljana Georgievska, Div. Neurobiology, BMC A11, 221 84 Lund, Sweden

  Author : Biljana Georgievska; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Neurologi; Neurology; neuropsykologi; neurofysiologi; neurophysiology; transplantation; tyrosine hydroxylase; tetracycline; striatum; substantia nigra; sprouting; regulation; neuroprotection; lentivirus; gene therapy; GDNF; behavior; dopamine; neuropsychology;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Parkinsons sjukdom är en av de vanligaste neurodegenerativa sjukdomarna och orsakas av en selektiv förlust av dopaminerga neuron i mellanhjärnans substantia nigra (SN). Detta leder till en minskad mängd dopamin (DA) i hjärnans motoriska centrum, striatum, vilket orsakar de karakteristiska symptomen bradykinesi, muskelrigiditet och tremor. READ MORE