Search for dissertations about: "structural"

Showing result 1 - 5 of 4266 swedish dissertations containing the word structural.

 1. 1. Combined structural methods to characterize an oligomeric small heat shock protein Hsp21

  University dissertation from Lund University, Faculty of Science, Department of Chemistry, Division of Biochemistry and Structural Biology

  Author : Gudrun Rutsdottir; Lunds universitet.; Lund University.; [2017-05]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Small heat shock proteins; chaperones; crosslinking mass spectrometry; Stable isotope labeling; quantification; small angle X-ray scattering; cryo-electron microscopy; combined structural methods; plant stress;

  Abstract : Undersökning av Hsp21 med korslänknings-masspektrometriMänniskans kropp består av ungefär 30 trillioner celler och varje cell innehåller omkring 100 000 proteiner. Föreställ dig om kroppen vore jordklotet, varje vävnad ett land och varje cell en stad. Varje stad vore då konstant som Paris i rusningstrafiken. READ MORE

 2. 2. Structural studies of proteins in apoptosis and lipid signaling

  University dissertation from Stockholm : Institutionen för biokemi och biofysik

  Author : Maria Dolores Herman Moreno; Stockholms universitet.; [2008]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; proteins; crystal structure; apoptosis; cancer; CoFi-Blot; kinases; lipid signaling; NATURAL SCIENCES Chemistry Biochemistry Structural biology; NATURVETENSKAP Kemi Biokemi Strukturbiologi; Structural Biology; strukturbiologi;

  Abstract : Signaling pathways control the fate of the cell. For example, they promote cell survival or commit the cell to death (apoptosis) in response to cell injury or developmental stimuli, decisions, which are vital for the proper development and functioning of metazoan. READ MORE

 3. 3. Computational Methods in Conceptual Structural Design

  University dissertation from Lund University. Faculty of Engineering (LTH), Division of Structural Mechanics

  Author : Vedad Alic; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2018]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; conceptual design; conceptual structural design; ground-borne vibrations; form finding; optimization; dynamic relaxation; graphic statics; reciprocal figures; strut-and-tie; finite element method; isogeometric analysis; NURBS; CAD; numerical modelling;

  Abstract : Conceptual design is the first phase in the design process in which all the requirements and design objectives are synthesized into conceptual alternatives. In practice today, major decisions regarding the buildings function, massing, and overall form are usually made during the first phase. READ MORE

 4. 4. Structural studies of the surface adhesin SspB from Streptococcus gordonii

  University dissertation from Umeå : Umeå universitet

  Author : Nina Forsgren; Umeå universitet.; [2010]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Streptococcus gordonii; X-ray crystallography; surface adhesin; dental plaque; structural biology; NATURAL SCIENCES Chemistry Biochemistry Structural biology; NATURVETENSKAP Kemi Biokemi Strukturbiologi; ODONTOLOGY; ODONTOLOGI; odontologi; Odontology;

  Abstract : Surface proteins on microorganisms that build up the oral biofilm are key players in the formation of the biofilm. Antigen I/II proteins are surface adhesins found on virtually all oral streptococci and share a conserved multi-domain architecture. These adhesins bind surface components on other bacteria and on host cells. READ MORE

 5. 5. Using direct manipulation for real-time structural design exploration

  University dissertation from Lund University (Media-Tryck)

  Author : Daniel Åkesson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Interactive structural analysis; Very direct manipulation; Interactive structural form finding;

  Abstract : Det första skedet när ett byggnadsverk ska uppföras är det konceptuella designskedet, det är här de första besluten om utformningen av byggnadsverket görs. I det traditionella arbetsflödet utformas byggnadsverket först i ett ritprogram, sedan används ett annat datorverktyg för att verifiera att det utformade byggnadsverket kan hantera de krafter som uppstår, t. READ MORE