Search for dissertations about: "structure-acoustic coupling"

Found 2 swedish dissertations containing the words structure-acoustic coupling.

 1. 1. Structure-acoustic analysis; finite element modelling and reduction methods

  University dissertation from Division of Structural Mechanics, Box 118; 221 00 Lund

  Author : Peter Davidsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Mechanical engineering; hydraulics; vacuum technology; vibration and acoustic engineering; Maskinteknik; hydraulik; vakuumteknik; vibrationer; akustik; low frequency range; building acoustics; lightweight structures; porous materials; modal reduction; substructuring; finite element analysis; structural acoustics; vibroacoustics; Structural dynamics;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar finita element analys av det kopplade problemet bestående av en akustisk fluid innesluten av en flexibel struktur. Det studerade problemområdet kan också innehålla poröst ljudabsorberande material. READ MORE

 2. 2. Vibration transmission in lightweight buildings : Numerical prediction models

  University dissertation from Structural Mechanics, Lund University

  Author : Ola Flodén; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2016-12-22]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; vibration transmission; structure-borne sound; wood buildings; numerical modelling; finite element method; structure-acoustic coupling; model validation; model calibration; dynamic substructuring; model order reduction;

  Abstract : Ljud från grannar är ett återkommande problem för boende i flerfamiljshus. Problemen är generellt mer omfattande för de som bor i flervåningshus byggda i trä, en byggnadstyp som blir allt vanligare i Sverige. Många av de boende i trähus upplever även att störande vibrationer är vanligt förekommande i trähus. READ MORE