Search for dissertations about: "student aid"

Showing result 1 - 5 of 12 swedish dissertations containing the words student aid.

 1. 1. Understanding Intergenerational Mobility Inequality, Student Aid and Nature-Nurture Interactions

  University dissertation from Uppsala : Department of Economics, Uppsala University

  Author : Gunnar Brandén; Mikael Lindahl; Björn Öckert; Erik Lindqvist; [2018]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Intergenerational mobility; inequality; student aid; adult education; difference-in-differences; propensity scores; Economics; Nationalekonomi;

  Abstract : Essay I: A body of evidence has emerged in the literature on intergenerational mobility documenting that unequal countries experience less social mobility: a relationship known as the Great Gatsby Curve. In this paper I estimate the Great Gatsby Curve within Sweden across 125 commuting zones and 20 cohorts, exploiting both cross-sectional and longitudinal variation. READ MORE

 2. 2. Essays on School Resources, Academic Achievement and Student Employment

  University dissertation from Uppsala : Nationalekonomiska institutionen

  Author : Iida Häkkinen; Uppsala universitet.; [2004]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economics; I2; J2; J3; Nationalekonomi; SOCIAL SCIENCES Business and economics Economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Nationalekonomi; nationalekonomi; Economics;

  Abstract : Essay 1 (with Tanja Kirjavainen and Roope Uusitalo) analyzes the effects of changes in school spending on changes in student performance. We use a large sample of matriculation examination scores of Finnish senior secondary school students from the years 1990–1998. READ MORE

 3. 3. Educative assessment for/of teacher competency : a study of assessment and learning in the ”Interactive examination” for student teachers

  University dissertation from Malmö : School of Teacher Education, Malmö University

  Author : Anders Jönsson; Gunilla Svingby; Mien Segers; [2008]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Authentic assessment; Formative assessment; Learning; Reliability; Performance assessment; Scoring rubrics; Teacher education; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Abstract : The aim of this dissertation is to explore some of the problems associated with introducing authentic assessment in teacher education. In the first part of the dissertation the question is investigated, through a literature review, whether the use of scoring rubrics can aid in supporting credible assessment of complex performance, and at the same time support student learning of such complex performance. READ MORE

 4. 4. Educative assessment for/of teacher competency. A study of assessment and learning in the "Interactive examination" for student teachers

  University dissertation from Malmö University

  Author : Anders Jönsson; [2008]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; lärande; formativ bedömning; autentisk bedömning; tillförlitlighet; validitet; bedömningsmatriser; teacher education; validity; learning; reliability; performance assessment; scoring rubrics; Authentic assessment; lärarutbildning; formative assessment;

  Abstract : The aim of this dissertation is to explore some of the problems associated with introducing authentic assessment in teacher education. In the first part of the dissertation the question is investigated, through a literature review, whether the use of scoring rubrics can aid in supporting credible assessment of complex performance, and at the same time support student learning of such complex performance. READ MORE

 5. 5. Educative assessment for/of teacher competency. A study of assessment and learning in the "Interactive examination" for student teachers

  University dissertation from Malmö University

  Author : Anders Jönsson; [2008]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; authentic assessment; formative assessment; learning; reliability; performance assessment; scoring rubrics; teacher education; validity; formativ bedömning; bedömningsmatriser; bedömning;

  Abstract : Syftet med den här avhandlingen är att studera några av de problem som är förknippade med implementering av så kallad autentisk bedömning i lärarutbildningen. I den första delen av avhandlingen undersöks, genom en litteraturöversikt, huruvida användningen av bedömningsmatriser kan fungera som ett stöd för ökad tillförlitlighet och trovärdighet vid bedömning av komplexa kompetenser, samtidigt som matriserna även stöttar studenternas lärande. READ MORE