Search for dissertations about: "svartlut"

Found 5 swedish dissertations containing the word svartlut.

 1. 1. The Use of Lignin Derivatives to Improve Selected Paper Properties

  University dissertation from Stockholm : KTH

  Author : Stefan Antonsson; Mikael E. Lindström; Gunnar Henriksson; Mats Johansson; Docent Roland Agnemo Tek. Dr. Harald Brelid; [2007]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; kraft lignin; black liquor; cross-flow filtration; lignin derivative; kraftliner; oxidative coupling; laccase; manganese; linseed oil; mechano-sorptive creep; kraftlignin; svartlut; tvärsflödesfiltrering; ligninderivat; kraftliner; oxidativ koppling; lackas; mangan; linolja; mekanosorptivt kryp; TECHNOLOGY Chemical engineering Chemical process and manufacturing engineering Cellulose and paper engineering; TEKNIKVETENSKAP Kemiteknik Kemisk process- och produktionsteknik Cellulosa- och pappersteknik;

  Abstract : Ved består huvudsakligen av tre typer av polymerer, cellulosa, hemicellulosa och lignin. Lignin bildas i naturen genom enzymatiskt initierad oxidativ koppling av tre olika typer av fenylpropan-enheter. Dessa bygger genom olika kol-kol- och kol-syre-bindningar upp en amorf tredimensionell polymer. READ MORE

 2. 2. Isoconversional analysis for the prediction of mass-loss rates during pyrolysis of biomass

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Lina Norberg Samuelsson; Matthaus Babler; Rosana Moriana; Henrik Wiinikka; [2016]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; pyrolysis; biomass; kinetics; cellulose; spruce; black-liquor; model-free; isoconversional; prediction; pyrolys; biomassa; kinetik; cellulosa; gran; svartlut; model-free; isoconversional; förutsägelse; Chemical Engineering; Kemiteknik; Energiteknik; Energy Technology;

  Abstract : Biomass is the only renewable carbon source that can compete with fossil energy sources in terms of production of materials, chemicals and fuels. Biomass can be transformed into charcoal, liquid and gas through pyrolysis, i.e. pure thermal decomposition. READ MORE

 3. 3. Studies to Avoid Decreased Efficiency in Multiple Stage Biological Wastewater Treatment Plants: Concerning Forests Industry Effluents

  University dissertation from Karlstad : Karlstads universitet

  Author : Maria Sandberg; Ola Holby; Erik Särner; [2008]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Wastewater treatment; Forest industry; Black liquor; MultiBio; Toxic effluents; TECHNOLOGY Other technology Environmental engineering; TEKNIKVETENSKAP Övriga teknikvetenskaper Miljöteknik; Miljö- och energisystem; Environmental and Energy Systems;

  Abstract : Målet med den här studien är att förhindra effektivitetssänkningar i moderna biologiska reningsanläggningar för skogsindustriella avloppsvatten. Biologiska processer är vanligtvis effektiva när det gäller att reducera lättnedbrytbart organiskt material. Eftersom den utgörs av levande mikroorganismer (MO) är tekniken känslig. READ MORE

 4. 4. Carbon Fibres from Kraft Lignin

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Ida Norberg; Monica Ek; Elisabeth Sjöholm; Göran Gellerstedt; Falk Liebner; [2012]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Abstract : Kraft lignin has a high potential for use in more valuable applications than its current use as fuel in pulp mills and integrated pulp and paper mills. The possibility of using kraft lignin, a green material with a carbon content of more than 60 %, for the manufacturing of carbon fibres was investigated in this thesis. READ MORE

 5. 5. Extraction of Lignin from Kraft Cooking Liquor by Ultrafiltration

  University dissertation from Department of Chemical Engineering, Lund University

  Author : Ola Wallberg; [2005]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; lignin; Chemical technology and engineering; cooking liquor; kraft black liquor; Kemiteknik och kemisk teknologi; Ultrafiltration;

  Abstract : Lignin is a potential biofuel which can be extracted from kraft cooking liquor. Lignin can also prove valuable as a speciality chemical. By extracting lignin potential economical revenue can be gained by pulp mills, as well as technical benefits such as easier delignification and bleaching. READ MORE