Search for dissertations about: "swelling"

Showing result 1 - 5 of 270 swedish dissertations containing the word swelling.

 1. 1. Swelling and Microstructure of Nanoplatelet Systems

  University dissertation from Lund University, Faculty of Science, Department of Chemistry, Theoretical Chemistry

  Author : Axel Thuresson; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Nanoplatelets; Model clay system; Coarse grained models; Statistical mechanics; MC simulations; MD simulations; SAXS; Cryo-TEM; Laponite; Montmorillonite; Swelling; Tactoid;

  Abstract : De flesta anser nog att kemi och speciellt teoretisk kemi är ett mycket komplext ämne, medan lera nog anses som ett begripligt koncept. Det man kanske inte tänker på är att många leror utgörs till stor del av elektrostatiskt laddade nanopartiklar där dess beteende kan förstås genom just ämnena kemi och teoretisk kemi. READ MORE

 2. 2. Swelling of Cellulose Fibrillar Matrices and Gels

  University dissertation from KTH Royal Institute of Technology

  Author : Pernilla Karlsson; KTH.; [2019]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; swelling; hydrogel; cellulose; wood; cellulose fibrils; Fiber- och polymervetenskap; Fibre and Polymer Science;

  Abstract : One of the major challenges of today´s society is to find a sustainable way to create a living based on the resources on earth. It is a challenge that includes a transition from fossil-based materials to renewable/biodegradable raw materials and also the creation of an environmentally friendly circular material flow. READ MORE

 3. 3. Diffusion, Swelling and Mechanical Properties of Polymers

  University dissertation from Stockholm : Fiber- och polymerteknologi

  Author : Janis Ritums; KTH.; [2004]
  Keywords : diffusion; swelling; mechanical properties; polymers;

  Abstract : Polymers capability to withstand harmful interactions withdifferent environments can be determined by looking at thetransport and mechanical properties of the material exposed tothe medium. The diffusion of a penetrant in a polymer and itsswelling characteristics can be verified by a simplesorption-desorption experiment followed by methodical analysisof the data. READ MORE

 4. 4. Polymer Gels: Modeling the Swelling Behavior

  University dissertation from Physical Chemistry 1, Lund University

  Author : Stefanie Schneider; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fysikalisk kemi; Physical chemistry; Polymerteknik; biopolymers; Polymer technology; binding isotherms; polyelectrolyte-surfactant interactions; discontinuous volume transition; gel swelling; Monte Carlo simulation; polyelectrolyte gels;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Som man kan se av titeln handlar den här avhandlingen om polyelektrolytgeler. Vad är nu polyelektrolyter och vad är geler? Och vad är de bra till? Polymerer Polymerer är långa molekylkedjor, som förekommer i naturen men som också kan vara gjorda av människan. READ MORE

 5. 5. Modelling of Drug Release from Reservoir and Matrix Formulations - Multiple Unit Dosage Forms and Swelling and Dissolving Matrix Systems

  University dissertation from KFS AB

  Author : Per Borgquist; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; swelling; XEDS; Chemical technology and engineering; Kemiteknik och kemisk teknologi; Polymer technology; biopolymers; Polymerteknik; Pharmaceutical and related technologies; Läkemedelsteknik och relaterad teknik; simulation; single pellet; single-unit release; SEM; reservoir system; poly ethylene oxide ; film-coated; matrix; mathematical model; diffusion; pellet shape; controlled release; polymer dissolution; modelling; ethyl cellulose; Coating; multiple-unit release;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I denna avhandling behandlas modeller för simulering av läkemedelsfrisättning från enskilda filmdragerade pellets, samtidig frisättning från ett antal filmdragerade pellets, samt frisättning av läkemedel och/eller polymer från svällande polymertabletter. Modellerna är validerade mot experimentella data. READ MORE