Search for dissertations about: "synlighet"

Showing result 1 - 5 of 8 swedish dissertations containing the word synlighet.

 1. 1. Desire Lines Towards a Queer Digital Media Phenomenology

  University dissertation from Huddinge : Södertörns högskola

  Author : Matilda Tudor; Södertörns högskola.; [2018]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; digital media; queer; Russia; phenomenology; space; time; mobility; visibility; embodiment; discontinuity; Hornet; Growlr; VKontakte; Mamba; digitalt mediebruk; queer; Ryssland; fenomenologi; tid och rum; mobilitet; synlighet; kroppslighet; diskontinuitet; Hornet; Growlr; Vkontakte; Mamba; Kritisk kulturteori; Critical and Cultural Theory;

  Abstract : This dissertation explores ways in which “queer digital media use” co-produces senses of space, time, and queer being in contemporary Russia. Considering the particular implications of (in)visibility for queer living, and the importance of compartmentalizing conflicting spheres, the study provides a grounded account of queer life lived with and through digital media in a context currently characterized by “anti-gay” sentiments. READ MORE

 2. 2. Nothing more to see : : Contestations of belonging and visibility in Russian media

  University dissertation from Lund University

  Author : Emil Edenborg; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2016]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Mediepolitik; Massmedia - sociala aspekter; Yttrandefrihet; Ryssland; belonging; visibility; media; sexuality; gender; nationalism; Russia; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Syftet med denna avhandling är att undersöka vilken roll synlighet spelar i skapandet och utmanandet av tillhörighet till politiska gemenskaper. Baserat på en empirisk studie av ryska medier under 2010-talet föreslås ett sätt att teoretiskt begreppsliggöra förhållandet mellan synlighet och tillhörighet, som utgår från idén att vad som blir synligt för en publik och hur, samt vad som blir osynligt, är föremål för ständig politisk reglering och konflikt. READ MORE

 3. 3. Our People a Tight-knit Family under the Same Protective Roof : A Critical Study of Gendered Conceptual Metaphors at Work in Radical Right Populism

  University dissertation from Unigrafia

  Author : Ov Cristian Norocel; [2013-12-20]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Abstract : De pågående globaliseringsprocesserna har gett upphov till ett allt större motstånd bland en påstådd homogen enhet som benämns vårt folk och som binder samman medborgarna som bebor landet och som delar dess politiska, sociala och kulturella egenskaper. I detta sammanhang har de högerradikala populistiska partierna som påstår sig försvara folkets verkliga politiska intressen och vilja fått en allt större synlighet och ökat stöd bland väljarna över hela Europa. READ MORE

 4. 4. Democracy Beyond the Ballot Box : Citizen Participation and Social Rights in Post-Transition Chile

  University dissertation from Department of Political Science, Lund University

  Author : Teresia Rindefjäll; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Chile; right to health; social rights; rights-based approach; citizen-state relations; power; citizen participation; democracy; democratisation; Latin America; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Vad betyder egentligen demokratisering för medborgaren i termer av möjligheter för deltagande i och inflytande över socio-politiska processer? Denna fråga står i centrum för föreliggande avhandling. Den våg av demokratiseringsprocesser som svept över utvecklingsvärlden under de senaste decennierna har medfört ökad frihet för miljontals människor och givit upphov till en rik akademisk litteratur. READ MORE

 5. 5. Fast and High-Quality Visibility Determination

  University dissertation from Department of Political Science, Lund University

  Author : Rasmus Barringer; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; computer graphics; visibility; anti-aliasing; line sampling; ray tracing; rendering;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Datorgenererade bilder är en viktig del av underhållningsindustrin, som bland annat innefattar spel- och filmindustrin. För att kunna skapa avancerade specialeffekter i filmer samt stora och detaljerade spelvärldar krävs datorprogram som utnyttjar beräkningskraften i dagens datorer på ett effektivt sätt. READ MORE