Search for dissertations about: "taktil perception"

Found 4 swedish dissertations containing the words taktil perception.

 1. 1. Tactile Perception Role of Friction and Texture

  University dissertation from Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Author : Lisa Skedung; KTH.; [2012]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; human skin; tactile friction; finger friction; skin friction; skin tribology; biotribology; tactile perception; haptic perception; psychophysics; haptics; surface roughness; surface texture; contact area; nanostructure; model surfaces; surface wrinkling; printing paper; tissue paper; magnitude estimation; multidimensional scaling; tactile threshold; psychophysical relations; smoothness; coolness; coarseness; softness; force sensor; skin lipids; topical formulations; skin creams; taktil friktion; fingerfriktion; hudfriktion; hudtribologi; biotribologi; taktil perception; psykofysik; haptik; ytråhet; ytstruktur; ytveckning; nanostruktur; kontaktarea; modellytor; friktionskoefficient; kraftmätare; bestruket papper; obestruket papper; tryckpapper; mjukpapper; multidimensionell skalning; magnitud estimation; taktilt tröskelvärde; lenhet; mjukhet; svalhet; strävhet; hudlipider; topikala beredningar; hudkräm;

  Abstract : Tactile perception is considered an important contributor to the overall consumer experience of a product. However, what physical properties that create the specifics of tactile perception, are still not completely understood. READ MORE

 2. 2. Quality Inspection and Evaluation of Smart or Functional Textile Fabric Surface by Skin Contact Mechanics

  University dissertation from Högskolan i Borås

  Author : Melkie Getnet Tadesse; Högskolan i Borås.; [2019]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; tactile comfort; expert; subjective evalaution; objective evalaution; smart fabric; functional fabric; skin contact; KES; sensory evalaution; sensory perception;

  Abstract : The rapid progress in consuming e-textiles has made a huge uprising in the researcher’s track on the course of smart and functional textile development. Consumption of functional and smart textiles in the wearable e-textile is fetching extra eye-catching scheme owing to its lightweight property, flexibility, stretchability, and the ability to be integrated into wearable apparel. READ MORE

 3. 3. Hand-arm vibration syndrome; Consequences for hand function and quality of life

  University dissertation from Ragnhild Cederlund, Hand Surgery Department, Rehab Unit, Malmö University Hospital, SE-205 02 Malmö, Sweden

  Author : Ragnhild Cederlund; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ortopedi; traumatologi; traumatology; Kirurgi; Surgery; orthopaedics; questionnaires; tests; assessments; outcomes; ill-health; well-being; activities of daily living ADL ; quality of life; hand function; hand symptoms; Vibration exposure; Hand-arm vibration syndrome HAVS ;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Vibrationsskador i händerna utgör idag ett stort yrkesmedicinskt problem. Långvarig exponering av handhållna vibrerande verktyg kan leda till ett hand-arm vibrationssyndrom (HAVS) som är en kronisk åkomma. Vibrationsskadan kan vara irreversibel och är progressiv om vibrationsexponeringen fortsätter. READ MORE

 4. 4. Treatment Evaluation and Screening of Autism

  University dissertation from FoU-Centrum, Landstinget Kronoberg

  Author : Bengt Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psykologi; Psychology; screening of infants; children; adults; TEACCH; Autism; treatment review;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Autism och autismspektrumstörningar är ett kliniskt och beteendemässigt definierat samt biologiskt orsakat syndrom innebärande nedsatt förmåga till social ömsesidighet, verbal och ickeverbal kommunikation samt med kännetecknen både begränsade och repetitiva beteenden, intressen och rutiner. Bakom de synliga beteendena ligger nedsättningar i förmågan till mentalisering, exekutiva funktioner och förmågan att se centrala sammanhang. READ MORE