Search for dissertations about: "target"

Showing result 1 - 5 of 3496 swedish dissertations containing the word target.

 1. 1. Target zones : theory and evidence

  University dissertation from Stockholm : Univ

  Author : Mats Kinnwall; Stockholms universitet.; [1992]
  Keywords : Prisutveckling;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. On a Hydrogen Pellet Target for Antiproton Physics with PANDA

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Örjan Nordhage; Uppsala universitet.; [2006]
  Keywords : Nuclear physics; PANDA; Internal target; Pellet target; Beam-target interaction; Vacuum; Tracking; D-meson decay length; Kärnfysik;

  Abstract : The PANDA experiment is a part of the future FAIR accelerator facility and will study the strong interaction by detecting the reaction products from antiproton-proton annihilations in a near full solid-angle configuration. One option for the internal proton target in PANDA is frozen micro-spheres of hydrogen, so-called pellets. READ MORE

 3. 3. The G protein-coupled receptor GPR30 signalosome - A novel G protein-independent mechanism regulating cAMP signaling and receptor trafficking

  University dissertation from Drug Target Discovery

  Author : Stefan Broselid; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; AKAP5; AKAP; MAGUK; cAMP signaling; constitutive signaling; signalosome; GPER; GPR30; GPCR; cytokeratin; RAMP3; apoptotic signaling; breast cancer; PDZ; PDZ-ligand;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Den här avhandlingen handlar om ett protein, en receptor, kallad GPR30. GPR30 tillhör proteinfamiljen G protein-kopplade receptorer vilka är nödvändiga för att celler ska kunna kommunicera med varandra och med sin omgivning. READ MORE

 4. 4. Microdialysis to study the Gastrin-ECL cell Axis in the conscious rat

  University dissertation from Peter Ericsson, Department of Experimental Medical Science, Drug Target Discovery

  Author : Peter Ericsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Abstract : The ECL cells constitute the major endocrine cell population in the acid-producing part of the stomach. Gastrin from G cells in the antrum is the main stimulus of gastric acid secretion. Gastrin stimulates the ECL cells in the oxyntic mucosa to mobilize histamine, which in turn stimulates the parietal cells to produce hydrochloric acid. READ MORE

 5. 5. Recombinant CXCR4/CCR5 hybrid receptors as tools for studies of HIV-1 receptor usage

  University dissertation from Department of Experimental Medical Science, Lund Univeristy

  Author : Liselotte Antonsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicin människa och djur ; evolution; pathogenesis; cerebrospinal fluid; Medicine human and vertebrates ; TAK-779; RANTES; CXCR4; CCR5; coreceptor; GPCR; HIV-1;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Människan är uppbyggd av ett stort antal celler. För att kroppens olika organ ska kunna samverka och för att kroppen ska kunna fungera som en helhet, måste de olika cellerna kommunicera med varandra. Cellernas kommunikationssystem är uppbyggt av mottagare, s.k. READ MORE