Search for dissertations about: "teacher education"

Showing result 1 - 5 of 229 swedish dissertations containing the words teacher education.

 1. 1. Between Modern Schooling and Cultural Heritage : Education and Ethnicity in Southwest China

  University dissertation from Lund University

  Author : Wei Wang; Lunds universitet.; Lund University.; [2019-02-06]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Modern schooling; Cultural heritage; Ethnic minority education; Teacher; Teacher education; Teacher educator; Multicultural education; Internal Orientalism; Xishuangbanna 西双版纳 ; Qianjiang 黔江 ; Dai 傣族 ; Tujia 土家族 ; China;

  Abstract : Sedan slutet av 1970-talet har Kina upplevt en anmärkningsvärd socioekonomisk utveckling. Tendensen till marknadifiering och modernisering försvagade kulturellt rotade livsstilar och allt fler etniska minoritetsgrupper i Kina har börjat betrakta traditionell kultur som irrelevant för deras försörjning och framtid samt i viss utsträckning också har börjat ta avstånd från dessa. READ MORE

 2. 2. Changing practice by reform the recontextualisation of the Bologna process in teacher education

  University dissertation from Acta universitatis Gothoburgensis

  Author : Richard Baldwin; Högskolan i Borås.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Bologna; teacher education; policy implementation; recontextualisation; Teacher education and education work;

  Abstract : The purpose of the thesis is to investigate a specific case of curriculum change; that of organizing teacher training courses around learner outcomes in line with the Bologna process. The investigation is an example of a practitioner research case study and looks at how official Bologna policy messages are re-interpreted and recontextualised at the local micro level. READ MORE

 3. 3. Education for Democracy? : Life Orientation: Lessons on Leadeship Qualities and Voting in South African Comprehensive Schools

  University dissertation from Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis

  Author : Getahun Yacob Abraham; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Pedagogik; Classroom; democracy; differences; leadership qualities; learners; life orientation; participation; South Africa; teachers; voting; Life Orientation; Life Skills;

  Abstract : This study takes as its starting point how teachers understand, interpret and teach social development aspects of Life Orientation in South African comprehensive schools. The specific focus is on lessons on leadership qualities and voting for third grade learners in four schools, each dominated by either Black, Coloured, White or mixed groups of learners. READ MORE

 4. 4. Educative assessment for/of teacher competency. A study of assessment and learning in the "Interactive examination" for student teachers

  University dissertation from Malmö University

  Author : Anders Jönsson; Malmö University.; Malmö University.; [2008]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Authentic assessment; Formative assessment; Learning; Reliability; Performance assessment; Scoring rubrics; Teacher education; lärande; formativ bedömning; autentisk bedömning; tillförlitlighet; validitet; bedömningsmatriser; teacher education; validity; learning; reliability; performance assessment; scoring rubrics; lärarutbildning; formative assessment; Humanities Social Sciences; authentic assessment; bedömning;

  Abstract : Syftet med den här avhandlingen är att studera några av de problem som är förknippade med implementering av så kallad autentisk bedömning i lärarutbildningen. I den första delen av avhandlingen undersöks, genom en litteraturöversikt, huruvida användningen av bedömningsmatriser kan fungera som ett stöd för ökad tillförlitlighet och trovärdighet vid bedömning av komplexa kompetenser, samtidigt som matriserna även stöttar studenternas lärande. READ MORE

 5. 5. A Mixed Crew Complement - A maritime safety challenge and its impact on maritime education and training

  University dissertation from Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Author : Jan Horck; Malmö University.; Malmö University.; [2006]
  Keywords : SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; multiculture; communication; shipping; education; teacher; seafarer; context; maritime;

  Abstract : The human factor/human element starts to have a key role in accidents and incidents during shipments at sea. Investigations show that poor communications increasingly are the root for many tragedies. A possible reason for communication constraints is the growing trend to employ multicultural crews. READ MORE