Search for dissertations about: "template"

Showing result 1 - 5 of 264 swedish dissertations containing the word template.

 1. 1. Template-Based Design Analysis An Alternative Approach for the Engineering Designer to Perform Computer-Based Design Analysis

  University dissertation from Lund : Division of Machine Design, Department of Design Sciences Faculty of Engineering LTH, Lund University

  Author : Håkan Petersson; Högskolan i Halmstad.; Lund University.; Lunds universitet.; [2016]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Computer-Based Design Analysis; Engineering Design process; Template; and Template-Based Design Analysis; Datorbaserad konstruktionsanalys; Konstruktionsprocess; undersökning; beräkningsstöd samt minskade ledtider; MallBaserad KonstruktionsAnalys;

  Abstract : Vid framtagning av nya produkter måste man utgå ifrån de behov som den blivande kunden ställer i form av krav och önskemål på produkten för att den ska vara intressant att inhandla och använda. För att säkerställa att den blivande produkten har de egenskaper som efterfrågas, används idag omfattande simuleringar av den blivande produktens egenskaper. READ MORE

 2. 2. Automated question answering template-based approach

  University dissertation from Kista : Data- och systemvetenskap

  Author : Eriks Sneiders; KTH.; [2002]
  Keywords : automated question answering; FAQ answering; question-answering system; template-based question answering; question template; natural language based interface;

  Abstract : The rapid growth in the development of Internet-basedinformation systems increases the demand for natural langu-ageinterfaces that are easy to set up and maintain. Unfortunately,the problem of understanding natural language queries is farfrom being solved. READ MORE

 3. 3. A parametric grammar of Seediq

  University dissertation from Kista : Data- och systemvetenskap

  Author : Arthur Holmer; Lund University.; Lunds universitet.; [1996]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Austronesian; Atayalic; Formosan; Seediq; Sediq; subject-focus; Taiwan; Linguistics; Lingvistik; template; autosegmental phonology; morphophonology; markedness; morphology; word order; parametric variation; Case-theory; syntax; GB theory; voice; agreement; parameters;

  Abstract : Seediq is an Austronesian language spoken in Taiwan. It has several characteristics which are typologically unusual but typical for Austronesian languages. VOS word order, subject-focus (i.e. READ MORE

 4. 4. Generic Programming with Concepts

  University dissertation from Kista : Data- och systemvetenskap

  Author : Marcin Zalewski; [2008]
  Keywords : NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; libraries; c ; concepts; generic; template;

  Abstract : Generic programming is an indispensable ingredient of modern programminglanguages. In the C++ programming language, generic programming isimplemented by the means of parameterized fragments of code, called templates,in which parameters are constrained by concepts. READ MORE

 5. 5. Narratives of governing rationalization, responsibility and resistance in social work

  University dissertation from Umeå : Umeå universitet

  Author : Marcus Lauri; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2016]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Welfare; Welfare state; neoliberalism; neoliberal; neo-liberal; neo-liberalism; new public management; NPM; new managerialism; managerialism; public management reform; social work; social services; profession; professional; EBP; evidence-based practice; evidence; knowledge production; paperwork; administration; performance; audit; discipline; sovereign power; self-governing; power; power knowledge; motivational interviewing; MI; individualism; individual responsibility; political; the political; de-politicized; de-politicization; governing; governmentality; governance; gender; feminism; feminist theory; Foucault; Marx; capitalism; standardization; flexibility; budget governing; care; care-work; ethos of care; solidarity; empathy; loyalty; division of labor; proceduralization; instrumentalization; mechanization; manual based; digital; template; templates; de-professionalization; proletarization; proletarianization; Taylorization; transition; transformation; rationalization; rationality; rational; emotions; emotional; affect; alienation; detachment; distance; resistance; counter conduct; Sweden; Swedish model; rhizome; rhizomatic; nomadic; narrative; narratives; discourse; critique; interviews; Välfärd; välfärdsstat; välfärfärdsstaten; nyliberal; nyliberalism; new public management; socialt arbete; socialtjänsten; socialarbetare; svenska modellen; styrning; styrningsmentalitet; kön; genus; EBP; evidensbaserad praktik; evidens; kunskapsproduktion; makt kunskap; administration; pappersarbete; granskning; kontroll; disciplin; självstyrning; motiverande samtal; individualism; individualisering; ansvar; individuellt ansvar; flexibilitet; politik; det politiska; avpolitisering; avprofessionalisering; profession; professioner; professionell; förfrämligande; Sverige; Foucault; Marx; feminism; feministisk teori; kapitalism proletarisering; taylorisering; standardisering; manualbaserad; rationalisering; rationell; emotioner; känslor; avstånd; likgiltighet; narrativ; diskurs; kritik; intervju; intervjuer; kapitalism; den svenska modellen; förändring; transformering; motstånd; mot-makt;

  Abstract : Sverige har ett internationellt rykte för att ha en omfattande och kvinnovänlig välfärd. Även om riktigheten i en sådan uppfattning sedan länge ifrågasatts har på senare år, likt i många andra Europeiska länder, det svenska välfärdssystemet genomgått en omfattande förändring i avseende på dess räckvidd, men också dess organisering och styrning. READ MORE