Search for dissertations about: "teoretisk filosofi"

Showing result 1 - 5 of 80 swedish dissertations containing the words teoretisk filosofi.

 1. 1. Empty Names and Reference

  University dissertation from Lund University

  Author : Anna Bjurman; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; disquotational reference; pretense; possible individuals; fictional world; intensional fictional operator; rigidity; empty names; reference; Philosophical logic; Teoretisk filosofi; logik;

  Abstract : The problem of empty names derives from the fact that empty names fail to refer. The reference failure of empty names implies that sentences containing empty names lack truth-conditions. As a consequence those sentences are meaningless, according to many theories of meaning. READ MORE

 2. 2. The indexical 'I': The first person in thought and language

  University dissertation from Kluwer

  Author : Ingar Brinck; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Teoretisk filosofi; context; self; meaning; indexicality; reference; Philosophical logic; personal identity;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Boken handlar om jag-begreppet i tanke och tal. Huvudfrågan är vad vi menar när vi säger 'jag. Relaterade frågor rör vilka sorters jag-kunskap och självmedvetande som behövs för att kunna tala om sig själv. READ MORE

 3. 3. Physical Persons. An Essay on Reconciliatory Physicalism

  University dissertation from Förlags AB Gondolin

  Author : Jan Hartman; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; self-brain; unity of mind; personal identity; self; mental properties; physicalism; mind-body; Philosophical logic; Teoretisk filosofi; logik;

  Abstract : Physical Persons explores the nature of mind and self, and their relation to the body. It argues that folk-psychological expressions about persons are indeed irreducible and true, however, this can be reconciled with the view that persons are physical beings. READ MORE

 4. 4. If Tropes

  University dissertation from Kluwer

  Author : Anna-Sofia Maurin; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; abstract particulars; metaphysics; ontology; resemblance; tropes; Philosophical logic; truth-makers; compresence; Teoretisk filosofi; logik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I inledningen till avhandlingen görs tre viktiga antaganden som sedan kommer att ligga till grund för all vidare argumentering; (i) för det första görs ett (i sammanhanget kontroversiellt) ontologiskt antagande. Det antas att troper (dvs. READ MORE

 5. 5. Causal Facts

  University dissertation from Thales

  Author : Johannes Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; causation; trope; disposition; causal explanation; causal law; Philosophical logic; counterfactual conditional; causal mechanism; Teoretisk filosofi; logik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Vad är ett orsakssamband? Och vad är en orsak? Författaren hävdar att orsakssamband är lika verkliga och lokala som dess orsaker och effekter. Denna position är diametralt motsatt synen att orsakssamband i den mån de alls kan sägas finnas är instanser av lagbundenheter; en syn som (med viss orätt) tillskrivs David Hume, och som sedan dennes Treatise (1739) under långa tider i flera vetenskaper präglat synen på orsakssambandens natur. READ MORE