Search for dissertations about: "termodynamik"

Showing result 1 - 5 of 118 swedish dissertations containing the word termodynamik.

 1. 1. Conceptual metaphors in learning and teaching entropy : adopting a cognitive semantic approach in science education research

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Fredrik Jeppsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2012]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Science education; thermodynamics; semantics; conceptual metaphors; Naturvetenskapernas didaktik; termodynamik; entropi; semantik; begreppsliga metaforer;

  Abstract : Over the last 20 years there has been an extensive amount of research on science learning conducted from a “knowledge-in-pieces” or “resources” perspective. One of the main goals of that research has been to identify and characterize available cognitive knowledge resources that can be productive components of scientific understanding. READ MORE

 2. 2. Analogical reasoning in science education - connections to semantics and scientific modelling in thermodynamics

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Jesper Haglund; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2012]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; science education; thermodynamics; analogical reasoning; semantics; scientific modelling; naturvetenskapsdidaktik; termodynamik; analogiskt tänkande; semantik; vetenskaplig modellering;

  Abstract : Analogiskt tänkande är en central kognitiv förmåga som vi använder i vardagslivet, såväl som i mer formella sammanhang, såsom i forskning och undervisning. Föreliggande avhandling behandlar hur analogier och analogiskt tänkande, uppmärksamhet på semantik och förståelse för vetenskaplig modellering kan användas för att hantera utmaningar i naturvetenskapsundervisningen, särskilt inom området termodynamik. READ MORE

 3. 3. Numerical Simulations of Cooling Concepts Related to Gas Turbine Combustors

  University dissertation from Mrs Gunvi Andersson, Div. Heat Transfer, Box 118, 22100 Lund, Sweden

  Author : Andreas Abdon; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Motors and propulsion systems; plasma; combustor; gas turbine; cooling; numerical simulations; turbulence; ribs; impingement; Gases; fluid dynamics; plasmas; fluiddynamik; Gaser; Motorer; framdrivningssystem; Thermal engineering; applied thermodynamics; Termisk teknik; termodynamik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish I utvecklingen av gasturbiner och förbränningsmotorer (som används i bilar, flygplan & båtar) finns idag ett modernt miljötänkande som strävar efter att reducera utsläpp och öka effektiviteten (verkningsgraden). Med användning av rätt kylmetoder kan man påverka dessa parametrar. READ MORE

 4. 4. On the Analysis and Fault-Diagnosis Tools for Small-Scale Heat and Power Plants

  University dissertation from Department of Heat and Power Engineering, Lund university

  Author : Jaime Arriagada; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Thermal engineering; applied thermodynamics; Termisk teknik; termodynamik; genetic algorithms; neural networks; fault diagnosis; maintenance; availability; reliability; energy analysis; combined heat and power; Methods and tools; small scale;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Avregleringen av elmarknaden uppmuntrar kraftbolag och oberoende kraftproducenter till att driva sina kraftverksanläggningar på ett marknadsorienterat sätt. För att behålla de ekonomiska marginalerna på plussidan så har de mest populära åtgärderna varit att förbättra elverkningsgraden genom ändringar i hårdvaran samt höja totalverkningsgraden genom till exempel samproduktion av kraft och värme (kraftvärme). READ MORE

 5. 5. On Radiative Heat Transfer Modeling with Relevance for Combustor and Biomass Furnaces

  University dissertation from Lund University (Media-Tryck)

  Author : Mehdi Bahador; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; termodynamik; fluiddynamik; plasma; Thermal engineering; applied thermodynamics; Termisk teknik; plasmas; Gaser; Thermal Radiation; Scattering; Heat load; Gases; fluid dynamics; Biomass Furnaces; framdrivningssystem; Motorer; Motors and propulsion systems;

  Abstract : Thermal radiation sometimes is the dominating heat transfer mode in combustion chambers and furnaces and therefore in the design of many relevant industrial facilities prediction of it is necessary. During previous years many research efforts in the radiative heat transfer field have originated and many methods and models from simple to complex have been developed. READ MORE