Search for dissertations about: "terrorism"

Showing result 1 - 5 of 31 swedish dissertations containing the word terrorism.

 1. 1. A War of Words

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Torkel Lindquist; Uppsala universitet.; [2003]
  Keywords : HUMANIORA; HUMANITIES; Semitic languages - general; terrorism; War on terrorism; defining terrorism; Arabic; Hebrew; terminology of violence; semantics; pragmatics; propaganda; 11 9; ‘the other’; ‘the enemy’; massmedia; press; Israeli press; Arab press; political discourse; extracting a definition from media; Semitiska språk - allmänt; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other languages Semitic languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga språk Semitiska språk; semitiska språk; Semitic Languages;

  Abstract : The aim of this study is to come to an understanding of the meanings of words pertaining to acts of political violence in modern Arabic and Hebrew. The semantics of these terms will be established by comparison between the meaning in dictionaries of modern and classical Arabic and Hebrew, the meaning in the Koran and the Bible as well as the meaning we extract from the context in the newspapers where the terminology is found. READ MORE

 2. 2. A Quest for Legitimacy : Debating UN Security Council Rules on Terrorism and Non-proliferation

  University dissertation from Department of Political Science, Lund University

  Author : Anette Ahrnens; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social sciences; law-making; hegemonic international law; non-proliferation; terrorism; UNSCR 1540; UNSCR 1373; United States; sovereign equality; power; Security Council; United Nations; legitimacy; international relations; international law; Political and administrative sciences; Samhällsvetenskaper; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Efter terroristattackerna den 11 september 2001 har FN:s säkerhetsråd - med USA i spetsen - radikalt utvidgat sina egna befogenheter när det gäller att upprätthålla internationell fred och säkerhet genom att anta resolutioner som i praktiken är lagstiftande. Resolution 1373 (som behandlar terrorism) och resolution 1540 (som behandlar spridning av massförstörelsevapen till icke-statliga aktörer) innehåller juridiskt bindande beslut som ålägger alla FN:s medlemsstater att vidta en mängd åtgärder för att bekämpa dessa två företeelser. READ MORE

 3. 3. A War of Words: defining Terrorism in Arab and Israeli Press 1972-1996 (2001) : a Study in Propaganda, Semantics and Pragmatics

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Torkel Lindquist; Högskolan Dalarna.; [2003]
  Keywords : Arabic; Hebrew; Media; Torah; Koran; Semantics; Terrorism; Propaganda; Pragmatics;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. Crisis and Perspectives on Policy Change Swedish Counter-terrorism Policymaking

  University dissertation from Stockholm : Crismart, Försvarshögskolan

  Author : Dan Hansén; Försvarshögskolan.; [2007]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan; Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan;

  Abstract : .... READ MORE

 5. 5. Preparedness for mass-casualty attacks on public transportation

  University dissertation from Umeå : Umeå Universitet

  Author : Annelie Holgersson; Umeå universitet.; [2016]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; antagonism; disaster medicine; emergency response; emergency organizations; mass transit; preparedness; rescue work; security; terrorism; kirurgi; Surgery;

  Abstract : Background: Public transportation constitutes a vulnerable sector in modern day society with a high probability of generating mass casualties if attacked. By preparing for mass-casualty attacks (MCAs), response can become more effective and public transportation can become a less rewarding target. READ MORE