Search for dissertations about: "textur"

Showing result 1 - 5 of 16 swedish dissertations containing the word textur.

 1. 1. Road Surface and Tyre Interaction : Functional Properties affecting Road Dust Load Dynamics and Storage

  Author : Joacim Lundberg; Sigurdur Erlingsson; Mats Gustafsson; Xavier Querol; KTH; []
  Keywords : ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Road dust; Road abrasion wear; Studded tyre abrasion wear; Texture; Emissions; Abrasion wear model; NORTRIP; PM10; Particles; Stone Mastic Asphalt – SMA; Porous Pavements; Double Layered Porous Asphalt Concrete – DLPAC; Road traffic noise; Rolling Resistance; Friction; Holistic; Function; Functional properties; Functional demands; Temporal variation; Spatial variation; Vägdamm; Vägslitage; Dubbdäcksslitage; Textur; Emissioner; Slitagemodell; NORTRIP; PM10; Partiklar; Asfaltsbetong; stenrik - ABS; Dränerande beläggning; Dubbeldränerande beläggning; Buller; Rullmotstånd; Friktion; Holistisk; Funktion; Funktionskrav; Tidsvariation; Rumsvariation; Civil and Architectural Engineering; Byggvetenskap; Building Materials; Byggnadsmaterial;

  Abstract : Luftburna partiklar (PM) är ett problem för människans hälsa, där flertalet samband mellan negativa hälsoeffekter finns mellan luftföroreningar finns, bland annat för respiratoriska sjukdomar, lungcancer och kardiovaskulära sjukdomar med flera. I länder där dubbdäck används, till exempel Sverige, Finland och Norge, och sandning av vägar och gator genomförs vintertid för att säkerställa god friktion kommer en betydande andel av partiklarna från vägslitage och nedkrossning av sand vilket bidrar till PM10. READ MORE

 2. 2. Non-Exhaust PM10 and Road Dust

  Author : Joacim Lundberg; Sigurdur Erlingsson; Mats Gustafsson; Sara Janhäll; Göran Blomqvist; Brynhild Snilsberg; KTH; []
  Keywords : ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; Road Dust; Abrasion Wear; Road Surface Macro Texture; Mean Profile Depth; Mean Texture Depth; Emissions; Abrasion Wear Model; NORTRIP; PM10; Air Quality; Particles; Vägdamm; Vägslitage; Dubbslitage; Textur; Emissioner; Slitagemodell; NORTRIP; PM10; Partiklar; Luftkvalitet; Civil and Architectural Engineering; Byggvetenskap; Dust; Inhalable particle; Pavement; Tyre; Wear; Abrasion; Health; 15 Road: Environment; 15 Road: Environment;

  Abstract : Non-exhaust PM10 is an issue in the urban environment linked to health issues. Emissions of non-exhaust PM10 is relatable to pavement properties. Also of importance is resuspension of road dust stored from surfaces. This depends on the traffic and metrological conditions. READ MORE

 3. 3. Tyre/road interaction : A holistic approach to the functional requirements of road surfaces regarding noise and rolling resistance

  Author : Tiago Vieira; Sigurdur Erlingsson; Ulf Sandberg; Tony Parry; KTH; []
  Keywords : ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Road; surface; noise; rolling resistance; tyre; mitigation; Vägbeläggning; vägyta; textur; buller; rullmotstånd; däck; Building Materials; Byggnadsmaterial;

  Abstract : Increased fuel consumption, increased greenhouse gas emission, diminishing real-estate prices and increased health issues are some of  the negative effects on the climate, on the environment and on the society from tyre/road rolling resistance and noise. The first two aspects are affected by energy dissipation in the tyre/pavement contact and are related to rolling resistance. READ MORE

 4. 4. Tyre-road Interaction: a holistic approach to noise and rolling resistance

  Author : Tiago Vieira; Sigurdur Erlingsson; Ulf Sandberg; Anders Genell; Hans Jonasson; KTH; []
  Keywords : ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; pavement; surface; texture; noise; rolling resistance; tyre; Vägbeläggning; vägyta; textur; buller; rullmotstånd; däck; Civil and Architectural Engineering; Byggvetenskap;

  Abstract : Energy dissipation, fuel consumption, real-estate property prices and health issues are some of the aspects related to the tyre/pavement interaction and its functional properties of rolling resistance and noise. The first two aspects are affected by the tyre/road interaction as energy is dissipated mostly by hysteretic losses as the tyre is subjected to dynamic deformations when contacting the pavement surface. READ MORE

 5. 5. Anisotropic mechanical behaviors and microstructural evolution of thin-walled additively manufactured metals

  Author : Cheng-Han Yu; Johan Moverare; Ru Lin Peng; Joe Kelleher; Linköpings universitet; []
  Keywords : ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; hot tensile testing; slow strain rate tensile testing; creep; anisotropy; crystallographic texture evolution; deformation twinning; Varmdragprov; Dragprov med låg töjningshastighet; kryp; anisotropi; kristallografisk textur; deformationstvillingar;

  Abstract : Additive manufacturing (AM), also known as 3D printing, is a concept and method of a manufacturing process that builds a three-dimensional object layer-by-layer. Opposite to the conventional subtractive manufacturing, it conquers various limitations on component design freedom and raises interest in various fields, including aerospace, automotive and medical applications. READ MORE