Search for dissertations about: "theory of social work"

Showing result 1 - 5 of 612 swedish dissertations containing the words theory of social work.

 1. 1. Shifting Subordination Co-located interprofessional collaboration betweenteachers and social workers

  University dissertation from Göteborg : Intellecta Infolog AB

  Author : Anette Bolin; Högskolan Väst.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Socialt arbete; Social work; interprofessional collaboration; social work; teaching; professions; jurisdiction; subordination; discretion;

  Abstract : The purpose of this thesis is to describe and analyse the practice processes involved in colocated interprofessional collaboration. The study took place in a resource school where social workers and teachers collaborate on an everyday basis around children who are both in receiptof special educational support and interventions from social services. READ MORE

 2. 2. "Social work" and missionary work as part of the power game

  University dissertation from School of Social Work, Lund University

  Author : Hans-Jörgen Wallin Weihe; Lund University.; Lunds universitet.; [1999]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social changes; Sociology; Social work; Saami; Missology; Inuit; History; Greenland; Ethics; Anthropology; theory of social work; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete;

  Abstract : This thesis discusses "social work" as part of missionary work during Hans Egede´s mission in Greenland (1721-1736) and the starting period of the Norwegian Saami mission (1888-1900). The discussion is focused by connecting it to Habermas´s discussion of "The structural transformation of the public" (1989). READ MORE

 3. 3. A society With or Without Drugs. Continuity and change in Drug Policies in Sweden and the Netherlands

  University dissertation from School of Social Work, Lund University

  Author : Dolf Tops; Lund University.; Lunds universitet.; [2001]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teorier om socialt arbete; Sociala förändringar; theory of social work; Social changes; Context.; Social Control; Social problems; Drug Policy; Institutions; Sweden; the Netherlands; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Social medicine; Socialmedicin; samhällsmedicin;

  Abstract : In debates about the Swedish and Dutch drug policies are usually positioned as opposites. The goal for the Swedish drug policy is to create a 'drug-free society'; while in the Netherlands a harm reduction approach prevails. READ MORE

 4. 4. Spaces of diasporas : Kurdish identities, experiences of otherness and politics of belonging

  University dissertation from Göteborg : Göteborgs universitet. Sociologiska institutionen

  Author : Minoo Alinia; Mittuniversitetet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Kurdish diaspora; Kurdish identity; home land ; Sweden; Kurdisn community; exile; forced migration; gender; movement for location; experience; Kurdish nationalism; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociologi; Sociology; Diaspora; kurdisk diaspora; social rörelse; post kolonial migration; diasporisk rörelse; Kurdish; homleland; belonging; identity; migration; movement; homeland; diasporic community; movements for [ocation; forced migration.;

  Abstract : Det är doktorsavhandling. Den diskuterar identitetsprocesser inom the kurdiska diasporan. Det är kvalitativ studie baserad huvudsakligen på intervjumaterial. Boken har nyligen blivit översatt och publicerat i Turkiet. READ MORE

 5. 5. Det besvärliga våldet Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer

  University dissertation from Linköping : Linköping University Electronic Press

  Author : Veronica Ekström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Ersta Sköndal högskola.; [2016]
  Keywords : SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social work; social services; domestic violence; need interpretations; street-level bureaucrats.; Socialtjänst; våld i nära relationer; gatubyråkrater; behovstolkningar; Social services; Domestic violence; Need interpretations; Street-level bureaucrats.; Våld i nära relationer; Gatubyråkrater; Behovstolkningar;

  Abstract : I avhandlingen analyseras hur våldsutsatta kvinnors behov tolkas, omförhandlas och anpassas för att kunna hanteras inom socialtjänstens organisation. Avhandlingens övergripande frågeställningar fokuserar på insatser och behov, betydelsen av socialtjänstens organisering och betydelsen av socialarbetarnas handlingsutrymme. READ MORE