Search for dissertations about: "thermo-hydraulic systems"

Found 2 swedish dissertations containing the words thermo-hydraulic systems.

 1. 1. On Model Libraries for Thermo-hydraulic Applications

  University dissertation from Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH)

  Author : Jonas Eborn; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; modeling; simulation; Matematik; Automation; Termisk teknik; control systems; nonlinear models; parameter estimation; proces s control; thermo-hydraulic systems; model validation; Thermal engineering; applied thermodynamics; termodynamik; Automatiska system; robotics; control engineering; reglerteknik; robotteknik; Mathematics; object-oriented;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Om modellbibliotek för termo-hydrauliska tillämpningar. Matematiska modeller och simulering är viktiga verktyg för att hantera tekniska system. Speciellt som trenden idag är att öka komplexiteten i system genom integrerad produktion och processoptimering. READ MORE

 2. 2. Design and Implementation of Object-Oriented Model Libraries using Modelica

  University dissertation from Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH)

  Author : Hubertus Tummescheit; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; modeling languages; thermo-fluid systems; process modeling; process control; control systems; thermo-hydraulic systems; non-linear models; model library design; object-oriented; modeling; simulation; Automation; robotics; control engineering; Automatiska system; robotteknik; reglerteknik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Matematiska modeller och simulering är viktiga verktyg för att hantera tekniska system. Trenden idag är att öka komplexiteten i system genom integrerad produktion och processoptimering. Att hantera dessa komplexa system kräver kunskaper inom många områden samtidigt. READ MORE