Search for dissertations about: "thermoeconomy"

Found 2 swedish dissertations containing the word thermoeconomy.

 1. 1. A Thermoeconomic Evaluation of CO2 Capture with Focus on Gas Turbine-Based Power Plants

  University dissertation from Department of Energy Sciences, Lund University

  Author : Björn Fredriksson Möller; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Termisk teknik; climate change; optimisation; genetic algorithms; applied thermodynamics; Thermal engineering; AZEP; GTPOM; gas turbine; CO2 capture; thermoeconomy; termodynamik;

  Abstract : The increasing emissions of carbon dioxide from fossil fuel burning are today thought to be one of the main contributors to global warming. At the same time, developing countries are striving for an increased welfare and burning more fossil fuel, which in turn is augmenting the greenhouse gas effect. READ MORE

 2. 2. On the Selection of Methods and Tools for Analysis of Heat and Power Plants

  University dissertation from Division of Thermal Power engineering, Lund Institute of Technology, P.O. Box 118, SE-221 00 LUND, Sweden

  Author : Pernilla Olausson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; applied thermodynamics; Termisk teknik; termodynamik; Thermal engineering; neural networks; LCA; environment; thermoeconomy; exergy; economics; Methods and tools; energy analysis;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Affärsklimatet för dagens energimarknad har varit händelserik de senaste två decennierna med introduktaion av den avreglerade elmarknaden och den ökade vikten av miljöfrågor vid design och inköp av energirelaterade anläggningar. Detta har bidragit med krav om nya analyskriterier, vilka inte bara påverkar den tekniska utformningen av komponenter och system, utan även till vilket pris som olika ”energiprodukter” kan framställas. READ MORE