Search for dissertations about: "thermophilic enzyme"

Showing result 1 - 5 of 17 swedish dissertations containing the words thermophilic enzyme.

 1. 1. On the Versatility of Microwave-Assisted Chemistry Exemplified by Applications in Medicinal Chemistry, Heterocyclic Chemistry and Biochemistry

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Kristina M. Orrling; Uppsala universitet.; [2009]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; microwave-assisted chemistry; malaria; aspartic protease; plasmepsin; PfPM4; PmPM4; PoPM4; PvPM4; inhibitor; unsaturated lactone; unsaturated lactam; unsaturated amide; lactam; Bestmann s ylide; ionic liquid; polymerase chain reaction; thermophilic enzyme; NATURAL SCIENCES Chemistry Organic chemistry Pharmaceutical chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Organisk kemi Läkemedelskemi; NATURAL SCIENCES Chemistry Organic chemistry Organic synthesis; NATURVETENSKAP Kemi Organisk kemi Organisk syntes; NATURAL SCIENCES Chemistry Biochemistry; NATURVETENSKAP Kemi Biokemi; Biochemistry; biokemi;

  Abstract : Today, the demand for speed in drug discovery is constantly increasing, particularly in the iterative processes of hit validation and expansion and lead optimization. Irradiation with microwaves (MWs) has been applied in the area of organic synthesis to accelerate chemical reactions and to facilitate the generation of new chemical entities since 1986. READ MORE

 2. 2. Transglycosylation by Glycoside Hydrolases - Production and modification of alkyl glycosides

  University dissertation from Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Author : Pontus Lundemo; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Glycoside hydrolases; Cyclodextrin glucanotransferases; β-glucosidases; Alkyl glycosides; Thermotoga neapolitana; Organic reaction media;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Om vi använder allt tillgängligt fossilt bränsle kommer detta leda till att havsnivån ökar med mer än 50 m, enligt nya rön [1]. Även om detta hot ligger långt in i framtiden, finns ett flertal akuta problem kopplade till den globala uppvärminingen. READ MORE

 3. 3. Physiology of Caldicellulosiruptor saccharolyticus: a hydrogen cell factory

  University dissertation from Applied Microbiology (LTH)

  Author : Karin Willquist; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; growth activation; hydrogen tolerance; hydrogen yields CO2 inhibition; physiology; enzyme kinetics; Caldicellulosiruptor saccharolyticus; biohydrogen; energy metabolism;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Biovätgas är en mycket energirik och förnyelsebar energikälla för bilar och elproduktion som genererar mycket lite av växthusgasen koldioxid. Vätgasen kan framställas av billiga råvaror såsom hushållsavfall, industriellt avfall och av lignocellulosa. READ MORE

 4. 4. Xylan degradation by the thermophilic bacterium Rhodothermus marinus. Characterization and function of a thermostable xylanase

  University dissertation from Biotechnology, Lund University

  Author : Eva Nordberg Karlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; fed-batch cultivation; kraft pulp; bleaching; glycosyl hydrolase family 10; recombinant xylanase; polysaccharide binding domain; Biotechnology; Bioteknik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Min avhandling består av sex delarbeten som redovisar olika undersökningar av ett värmestabilt enzym (xylanas). Detta enzym är isolerat från en bakterie (Rhodothermus marinus) som lever i varma källor (vid 55-77 °C) och enzymet förväntas alltså fungera vid dessa temperaturer. READ MORE

 5. 5. Thermostable Xylanases from Rhodothermus marinus

  University dissertation from Biotechnology, Lund University

  Author : Leif Dahlberg; [1996]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; characterization; application; xylanolytic bacteria; thermophile; thermostability; purification; thermostable xylanase; xylosidase; Rhodothermus marinus; xylanase; gene sequence; Biotechnology; Bioteknik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Populärvetenskaplig sammanfattning Det magnifika skådespelet av erupterande geysrar, varma, rykande källor av skilda slag samt kokande lerpölar är en uppseendeväckande syn. Dessa extrema miljöer av hög temperatur och mycket låga pH-värden verkar långt ifrån livsbejakande. READ MORE