Search for dissertations about: "thermostable"

Showing result 1 - 5 of 33 swedish dissertations containing the word thermostable.

 1. 1. Thermostable Xylanases from Rhodothermus marinus

  University dissertation from Biotechnology, Lund University

  Author : Leif Dahlberg; [1996]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; characterization; application; xylanolytic bacteria; thermophile; thermostability; purification; thermostable xylanase; xylosidase; Rhodothermus marinus; xylanase; gene sequence; Biotechnology; Bioteknik;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Populärvetenskaplig sammanfattning Det magnifika skådespelet av erupterande geysrar, varma, rykande källor av skilda slag samt kokande lerpölar är en uppseendeväckande syn. Dessa extrema miljöer av hög temperatur och mycket låga pH-värden verkar långt ifrån livsbejakande. READ MORE

 2. 2. Glycoside hydrolases from Rhodothermus marinus Modular organisation and structure-function relationships

  University dissertation from Maher Abou Hachem, Kämnärsvägen 13, E105, 226 46 Lund, Sweden

  Author : Maher Abou-Hachem; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; calcium-binding; modular; endoglucanase; thermostable; CBM; xylanase; Biotechnology; Bioteknik;

  Abstract : The thermophilic bacterium Rhodothermus marinus produces several thermostable glycoside hydrolases. The studies presented in this thesis were performed on two enzymes, belonging to glycoside hydrolase families 10 and 12, produced by this microorganism. The family 10 xylanase, Xyn10A, is modular in architecture consisting of five domains or modules. READ MORE

 3. 3. Glycoside hydrolases from extremophiles isolated in Iceland. alpha-L-Rhamnosidases and pectin degrading enzymes

  University dissertation from Department of Biotechnology, Lund University

  Author : Hakon Birgisson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; immobilization; Biotechnology; Bioteknik; crystallization; sequencing; cloning; screening; thermophile; psychrotroph; psychrophile; alpha-L-arabinofuranosidase; alpha-L-rhamnosidase; thermostable; cold active; polygalacturonase;

  Abstract : Extreme environments (high and low temperature, high and low pH, etc.) are inhabited by a vast and diverse flora of microorganisms, which are adapted to these environments (extremophiles). READ MORE

 4. 4. Exploring thermostable glycoside hydrolases: Amylases and beta-glucosidases

  University dissertation from Department of Biotechnology, Lund University

  Author : Pernilla Turner; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Bioteknik; Biotechnology; Proteiner; beta-glucosidase; thermostability; activity; cyclodextrinase; enzymology; crystallization; enzymologi; expression; glycoside hydrolase; Proteins; transglycosylation;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Arbetet i denna avhandling presenteras i 6 olika delarbeten (artiklar I-VI). Artiklarna I-III behandlar två olika enzymer som bryter ner cyklodextriner, vilka är ringformade molekyler med samma beståndsdelar som i stärkelse (dvs sammanlänkade glukosmolekyler). Dessa s.k. READ MORE

 5. 5. Diversity of thermostable DNA enzymes from Icelandic hot springs

  University dissertation from Biotechnology, Lund University

  Author : Sigridur Hjorleifsdottir; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Keywords : TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; thermophiles; microbial diversity; SSU rRNA; Thermus; hot springs; Biotechnology; Bioteknik; Biochemistry; enzymologi; Proteiner; enzymology; metabolism; Proteins; DNA enzymes; Biokemi;

  Abstract : The diversities of bacteria as well as thermostable DNA enzymes in Icelandic hot springs were studied using different techniques. First of all the bacterial diversity of different microbial mats as well as sediment samples was described by using both molecular methods and cultivation methods. READ MORE