Search for dissertations about: "thesis for cancer and chemotherapy"

Showing result 1 - 5 of 309 swedish dissertations containing the words thesis for cancer and chemotherapy.

 1. 1. Hunting a Silent Killer. Biomolecular Approaches in Ovarian Cancer

  University dissertation from Lund University, Faculty of Medicine

  Author : Nicolai Arildsen; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2019]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Ovarian cancer; Molecular biology; genetic variant; TP53 mutation; early detection; Drug Screening Assays; Antitumor; bioinformatics; next generation sequencing; NGS; prognostic and predictive biomarkers; ovarian clear cell cancer; high-grade serous ovarian cancer;

  Abstract : Ovarian cancer is a heterogeneous disease and recent advances in improving patient outcome havebeen limited. It is estimated that a woman’s risk of developing ovarian cancer during her lifetime is about 1 in 70, making it a frequently occurring cancer type in women. READ MORE

 2. 2. Register studies of cancer in the Southern Health Care Region in Sweden

  University dissertation from Department of Cancer Epidemiology, Clinical Sciences, Lund University

  Author : Bo Attner; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cancer risk; epidemiology; incidence; comorbidity; survival; partner; health care costs; population-based register study;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Södra Regionvårdsnämnden har önskat att få belyst om vi har en rättvis och jämlik cancervård i Södra sjukvårdsregionen. Därför har en populationsbaserad registerstudie med många olika etapper genomförts. Basinformationen har hämtats från Tumörregistret i Södra sjukvårdsregionen. READ MORE

 3. 3. Chemoradiation in Gastrointestinal Cancer

  University dissertation from Lund University, Faculty of Medicine

  Author : Adalsteinn Gunnlaugsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Biliary tract cancer; capecitabine; cholangiocarcinoma; chemoradiation; colon cancer; enteritis 5-fluorouracil; gallbladder cancer; oxaliplatin; pancreatic cancer; rectal cancer.;

  Abstract : Locally advanced inextirpable gastrointestinal cancer has poor prognosis and is associated with high morbidity. One treatment option is to use radiotherapy, often combined with chemotherapy (chemoradiation), either as preoperative treatment to facilitate surgery or in the palliative setting to relieve symptoms. READ MORE

 4. 4. Rectal Cancer - Tumor Biology and Prognostic Markers

  University dissertation from Eva Fernebro

  Author : Eva Fernebro; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; prognostic markers; Cytology; oncology; cancerology; Cytologi; onkologi; cancer; immunohistochemistry IHC ; chromosomal instability CIN ; microsatellite instability MSI ; tissue microarray TMA ; tissue inhibitor of metalloproteinase 1 TIMP-1 ; Rectal cancer; soluble urokinase plasminogen activator receptor suPAR ;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Cancer i tjock- och ändtarm drabbar årligen drygt 5000 svenskar. En rad faktorer har satts i samband med tumöruppkomst i tarmen, bl a ärftlighet, inflammatorisk tarmsjukdom, kost och motion, men det är till stor del okänt hur dessa faktorer orsakar cancerutveckling. READ MORE

 5. 5. The Prognostic and Treatment Predictive Value of Proliferation and TIMP-1 in Breast Cancer

  University dissertation from Oncology, Lund

  Author : Marie Klintman; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Breast cancer; predictive marker; resistance; prognostic factor; proliferation; prospective; TIMP-1; Ki67; S-phase; MAI; PPH3; cyclin B1; cyclin A; node-negative; validation;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Varje år insjuknar mer än 8000 kvinnor i Sverige i bröstcancer, och 5 år efter diagnos är nära 90% fortfarande i livet. Trots att prognosen för majoriteten av patienterna är god, dör 1400 kvinnor årligen av bröstcancer. READ MORE