Search for dissertations about: "thesis for cancer and chemotherapy"

Showing result 1 - 5 of 298 swedish dissertations containing the words thesis for cancer and chemotherapy.

 1. 1. Chemoradiation in Gastrointestinal Cancer

  University dissertation from Lund University, Faculty of Medicine

  Author : Adalsteinn Gunnlaugsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Biliary tract cancer; capecitabine; cholangiocarcinoma; chemoradiation; colon cancer; enteritis 5-fluorouracil; gallbladder cancer; oxaliplatin; pancreatic cancer; rectal cancer.;

  Abstract : Locally advanced inextirpable gastrointestinal cancer has poor prognosis and is associated with high morbidity. One treatment option is to use radiotherapy, often combined with chemotherapy (chemoradiation), either as preoperative treatment to facilitate surgery or in the palliative setting to relieve symptoms. READ MORE

 2. 2. Rectal Cancer - Tumor Biology and Prognostic Markers

  University dissertation from Eva Fernebro

  Author : Eva Fernebro; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; prognostic markers; Cytology; oncology; cancerology; Cytologi; onkologi; cancer; immunohistochemistry IHC ; chromosomal instability CIN ; microsatellite instability MSI ; tissue microarray TMA ; tissue inhibitor of metalloproteinase 1 TIMP-1 ; Rectal cancer; soluble urokinase plasminogen activator receptor suPAR ;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Cancer i tjock- och ändtarm drabbar årligen drygt 5000 svenskar. En rad faktorer har satts i samband med tumöruppkomst i tarmen, bl a ärftlighet, inflammatorisk tarmsjukdom, kost och motion, men det är till stor del okänt hur dessa faktorer orsakar cancerutveckling. READ MORE

 3. 3. Register studies of cancer in the Southern Health Care Region in Sweden

  University dissertation from Department of Cancer Epidemiology, Clinical Sciences, Lund University

  Author : Bo Attner; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cancer risk; epidemiology; incidence; comorbidity; survival; partner; health care costs; population-based register study;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Södra Regionvårdsnämnden har önskat att få belyst om vi har en rättvis och jämlik cancervård i Södra sjukvårdsregionen. Därför har en populationsbaserad registerstudie med många olika etapper genomförts. Basinformationen har hämtats från Tumörregistret i Södra sjukvårdsregionen. READ MORE

 4. 4. Head and Neck Cancer: Studies on microvessel density, radiation response and FDG PET

  University dissertation from Department of Oncology, Clinical Sciences, Lund University

  Author : Eva Brun; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; positron emission tomography PET ; 2-18 fluoro deoxy glucose FDG ; radiotherapy; microvessel density; Head and neck cancer; therapy response; Cytology; oncology; cancerology; Cytologi; onkologi; cancer;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Huvud- hals cancer Studier kring betydelsen av kärltäthet, svar på strålbehandling och tumörmetabolism, undersökt med positron emissions tomografi ( PET) Bakgrund Cancer i huvud-hals området är ovanligt i Sverige och utgör c:a 2,5% av alla nya cancerfall (40 000) per år. Beteckningen är ett samlingsnamn för tumörer med sinsemellan skilda egenskaper, uppkomna från i första hand slemhinnan i mun och svalg. READ MORE

 5. 5. Prognostic and treatment predictive factors for radio- and chemotherapy resistance in breast cancer patients- a step towards personlized medicine

  University dissertation from Emma Niméus-Malmström, Dept of Oncology

  Author : Emma Niméus; Lunds universitet.; Lund University.; [2009]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; 2-DE; cyclin B1; breast cancer; radioresistance; immunohistochemistry; chemotherapy resistance; gene expression; treatment prediction; prognosis;

  Abstract : Breast cancer is the most common cancer form among women in the Western world. Although treatment has improved during the last decades, there is still a significant proportion of the patients who are not cured. READ MORE