Search for dissertations about: "thesis in bacteriology"

Showing result 1 - 5 of 193 swedish dissertations containing the words thesis in bacteriology.

 1. 1. Mechanisms of phagocytosis resistance in Streptococcus pyogenes

  University dissertation from Heike Kotarsky, MIG, Sölvegatan 17, 223 62 LUND

  Author : Heike Kotarsky; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Microbiology; bacteriology; virology; mycology; Mikrobiologi; bakteriologi; virologi; mykologi; fibrinogen; FHL-1; Factor H; M protein; Streptococcus pyogenes; phagocytosis;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Streptococcus pyogenes (GAS) är en viktig sjukdomsframkallande bakterie som orsakar alltifrån lindriga infektioner som halsfluss (tonsillit) och svinkoppar (impetigo) till livshotande djupa infektioner som nekrotiserande fasceit eller ”Toxic shock syndrom”. På grund av det snabba sjukdomsförloppet i de livshotande infektionerna har streptokockerna fått beteckningen ”mördarbakterier” i dagspressen. READ MORE

 2. 2. Polyomavirus infections in humans

  University dissertation from Department of Medical Microbiology, Lund University

  Author : Annika Lundstig; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Polyomaviruses; tumour virology; BK virus; neuroblastoma; maternal infection; Real Time PCR; enzyme immunoassay; seroprevalence; JC virus; SV40; virus like particles VLPs ; seroepidemiology; biobank; mesothelioma tissues; Microbiology; bacteriology; virology; mycology; Mikrobiologi; bakteriologi; virologi; mykologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Polyomavirus är en familj av små DNA-virus som har onkogena egenskaper i försöksdjur i celler in vitro. De humana polyomavirusen BK virus (BKV) och JC virus (JCV) infekterar en stor del av befolkningen. Ungefär 70-80 % av vuxna är seropositiva, har antikroppar mot BKV och JCV. READ MORE

 3. 3. Role of TLR4 in Escherichia coli urinary tract infection

  University dissertation from Division of Microbiology, Immunology and Glycobiology - MIG, Lund Unviersity

  Author : Patrik Ellström; Patrik Samuelsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Zoonotisk ekologi; Zoonotic Ecology; Microbiology; Mikrobiologi; Virology; Virologi; mykologi; virologi; mycology; bakteriologi; serologi; transplantation; virology; bacteriology; Immunologi; serology; Immunology; Pathogen; Mucosa; P-fimbriae; Toll like receptor;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Urinvägsinfektioner är en av våra vanligaste infektionssjukdommar. De orsakas främst av den Gramnegativa bakterien Escherishia coli. READ MORE

 4. 4. Role of Neutrophils and Innate Immune Mechanisms in Urinary Tract Infections

  University dissertation from Division of Microbiology, Immunology and Glycobiology - MIG, Lund Unviersity

  Author : Björn Frendéus; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Mikrobiologi; mycology; virology; bacteriology; Microbiology; Mucosal immunology; Infection Resistance; Neutrophils; Toll-like receptors; Urinary Tract Infections; Chemokine receptors; bakteriologi; virologi; mykologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Hur börjar en infektion och vad avgör vem som drabbas? Hur ser den sjukdomsframkallande bakterien ut, och hur försvarar vi oss mot dess angrepp? Vi studerar dessa frågor med urinvägsinfektioner som modell. De flesta urinvägsinfektioner orsakas av E. READ MORE

 5. 5. Ehrlichia in animals and humans

  University dissertation from Department of Medical Microbiology, Lund University

  Author : Anneli Bjöersdorff; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Keywords : MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; seroprevalence; humans; animals; granulocytic; ehrlichiosis; Ehrlichia phagocytophila; tick-borne; Microbiology; bacteriology; virology; mycology; Mikrobiologi; bakteriologi; virologi; mykologi;

  Abstract : Popular Abstract in Swedish Ehrlichia hos människor och djur Fästingburna infektioner uppmärksammas alltmer både hos människor och djur. Fästingar har visat sig kunna överföra flera olika infektiösa agens som till exempel borrelia- och ehrlichiabakterier, tick-borne encephalitis (TBE)-virus och babesia-parasiter. READ MORE